Overleden Billa Knobbe-Gorsic en Anny Jacobs Bodelier. Lees het inmemoriam geschreven door pastoor Heemels

Op 4 april overleed in de leeftijd van 87 jaar mevrouw Billa Knobbe-Gorsic. Vader was kleermaker, een goede kleermaker. De zaak was aan de Koestraat in Kerkrade. Daar groeide Billa op.

Vanaf 1969 woonde Billa in de Hopel. Het waren fijne jaren, met echtgenoot Henk, met de kinderen. Het huisje aan de Nachtegaalstraat nummer 8. Daar was het altijd de zoete inval.

Als kind al had Billa het zingen, de muziek meegekregen. Van huis uit. Vader die zong tijdens het werken. De Sloveense achtergrond. Billa sloot zich aan bij diverse koren. Het parochiekoor van de pastoor van Ars parochie, dat in 1993 overging in het Gemengd Kerkelijk Zangkoor van de samengevoegde parochies. Later ook het ouderenkoor. Het begrafeniskoor. Zang en dans zaten in haar bloed. Ze had er zelf plezier in, en ze heeft heel veel mensen goedgedaan, door voor hen te zingen, in vreugde en verdriet. Daar danken we haar voor, ook als parochie.

Haar man Henk stierf onverwachts in 1982. Hij was nog maar 48 jaar oud. Dat was zwaar. Want ze hadden het goed gehad samen. In de muziek en in haar gezin vond ze de kracht om de levensvreugde terug te vinden en er te zijn zoals we haar in herinnering houden: als de lieve zorgzame moeder en oma. Dat ze mag rusten in Gods vrede.

Op 8 april overleed in de leeftijd van 74 jaar mevrouw Anny Jacobs-Bodelier.

Anny Jacobs-Bodelier werd geboren in Mechelen-Wittem. Het gezin Bodelier was een mijnwerkersgezin, met zeven kinderen, 4 jongens en 3 meisjes. Haar oudste broer Dré, een kleine tien jaar ouder dan Anny, werd priester-missionaris.

Anny ontmoette Arie Jacobs op de Philips in Heerlen. Allebei werkten ze daar. Ze trouwden op 29 mei 1965 in de kerk van Mechelen. Het jonge echtpaar ging wonen in Eygelshoven, waar Arie vandaan kwam. Even in de Holtskuilenstraat. En dan al gauw in de Bergeikstraat, waar de ouders van Arie ook woonden. Marion en Erik werden geboren. Anny bleef thuis om voor het gezin te zorgen. ‘Het zorgen voor’ dat is juist wat haar altijd heeft gekenmerkt. Voor de verschillende generaties. Zelf bleef ze het liefste op de achtergrond.

De zondag was haar dag, zeker de laatste jaren, na het overlijden van Arie op 6 okt. 2011. Daar keek ze naar uit. Ze genoot van de zondag. Met z’n zevenen werden iedere keer vele leuke dingen ondernomen en beleefd.

Anny Jacobs stierf op een zondag, de zondag na Pasen, beloken Pasen. In het evangelie van die dag hoorden we over Jezus die het huis binnenkomt, onverwachts, en tegen de leerlingen ‘vrede’ zegt. ‘Vrede’, dat woord hoorde Anny Jacobs afgelopen zondag ook, toen ze geroepen werd naar huis, naar het eeuwige huis te gaan.

Maria, als gij onze schreden geleidt
Schenkt gij ons uw licht
En uw zegen altijd
Dan landen wij veilig ter hemelse ree 
En danken u eeuwig
O Sterre der zee.