(KERK-)BALANS

Nieuwjaarsdag: een dag van terugkijken, een dag van vooruitkijken. De balans opmaken. We kunnen dat ieder persoonlijk doen, terugkijken in dankbaarheid, en misschien ook met verdriet. En vooruitkijken.

Ook als parochie kunnen we vandaag terugkijken. Wat zien we terugkijkend op 2015? Enkele cijfers:

Het afgelopen jaar werden 89 kinderen gedoopt in het oude kerkje. In 2014 waren het 68 kinderen.

In het oude kerkje traden 12 bruidsparen in het huwelijk. In 2014 waren het 15 bruidsparen. Maar ook in verdriet werd een beroep gedaan op onze parochie: Het aantal keer dat we afscheid moesten nemen middels uitvaart of crematie was: 27 tegen 22 in 2014.

Er was voor het eerst één gezamenlijke Communiemis, met als thema: ‘allemaal samen’.

Wat de Vastenactie betreft kozen we als bestemming, op aanraden van mgr. Bert van Megen, die in Soedan woont en werkt, een opvangcentrum voor Eritreese vluchtelingen in Soedan. Ook dit jaar willen we deze bestemming als project adopteren.

Zeer uitzonderlijk, mogen we wel zeggen, om in 1 parochie 2 kerken te hebben. En de kerk te kunnen kiezen, naar gelang de gelegenheid. Zeker als we over de parochiegrens heenkijken en zien dat er kerken gesloten worden. Twee bijzondere kerken zijn dus een luxe, die niet goedkoop is en die alleen mogelijk is, doordat nog steeds veel mensen deelnemen aan de kerkbijdrage. Dank daarvoor!

Dus a.u.b. als het mogelijk is: doe mee met de kerkbijdrage, voor 60 euro per jaar! Meldt u zich via een briefje aan op Veldhofstraat 19, of via 535 1271, dan nemen we contact met u op.

U veel zegen in het nieuwe jaar toewensend,

Pastoor Heemels