Overleden

Op dinsdag 5 april overleed in de leeftijd van 93 jaar de heer Frans Chudy.

Zijn vader Stanislaus was vanuit Polen naar hier gekomen. De oudere Eygelshovenaar herinnert zich hem nog, en zijn echtgenote Maria Cremers. Hun huis aan de Bosweg. Het diamanten huwelijk dat ze in 1981 mochten vieren. In heel veel trad Frans in de voetsporen van zijn eigen ouders. Hij vond zijn meisje in Bocholtz, Tiny Stassen. Ook zij mochten hun diamanten huwelijk vieren, en ook nog het 65 jarig huwelijk, 13 september in het afgelopen jaar. Net als zijn vader bleef Frans bovengronds. De verbandkamer, ziekenbroeder, dan het werk bij de nummerregistratie, dan de loonadministratie. Het werk op het hoofdkantoor. ’s Morgens een vrolijk: ‘daar zijn we weer!’ ’s Avonds een even vrolijk: ‘daar gaan we weer!’ Zijn werkzame leven eindigde hij bij de meubelfabriek Mensching.

De Bosweg bleef de thuisbasis van het gezin, tot aan de verhuizing naar de flat aan de Veldhofstraat.

Meneer Chudy was een man met een ruime geest. Ruimte voor talen, voor schaken, voor muziek, voor de koren waar hij lid van was. Ruimte voor de medemens en voor ieders eigen manier om het leven vorm te geven

Thuis had hij een tekst apart gelegd:

“Stel je voor dat Christus zelf voor je staat…” Kijk in zijn ogen en laat je raken door die alles omvattende liefde, dat totale begrip en die troostende warmte, die je vanuit zijn ogen tegemoet stroomt.

Kijk maar in zijn ogen en laat je raken. En dan, als je durft, kijk dan door zijn ogen naar jezelf.

Kijk eerlijk en aanvaard jezelf, zoals Hij je aanvaardt, onvoorwaardelijk.

Wie dat eenmaal kan, wordt een geschenk voor anderen.

Een geloofstekst en een levensprogram. Deze toegewijde mens zal zeer worden gemist, door zijn echtgenote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en ook door de parochie. Op het Hoogfeest van Pinksteren wordt voor Frans Chudy de zeswekendienst gehouden.