Op 21 maart overleed in de leeftijd van 85 jaar mevrouw Annie Horssels-Gillissen

Mevrouw Horssels is in Haanrade geboren en opgegroeid. Daar kende ze iedereen. Ze trad in het huwelijk met Louis Horssels uit Itteren. Ook een kerkelijk betrokken mens, organist in diverse kerken hier in de buurt. Ze waren thuis in Eygelshoven. Thuis ook in onze parochie. Vele jaren zagen we haar -zoef zoef- op de fiets met motortje naar de kerk komen. De fiets die haar ook naar Haanrade bracht. Haar zo geliefde geboortedorp. De begraafplaats met haar familieleden, de plaats waar Louis te rusten was gelegd.

Toen ging het plotseling niet meer met die fiets. Vallen en opstaan. Een scootmobiel bracht even uitkomst. Maar ze vond het eigenlijk maar een akelig ding.

Mevrouw Horssels was met een goed verstand en een goed geheugen toegerust, … ze had wel schooljuf willen worden. Maar ja, hoe ging dat vroeger. Je was thuis nodig. Een priesterbroer, een zus in het klooster, een zaak thuis. Haar werkterrein zou thuis zijn. Zorgen en verzorgen, haar ouders, broer. We bidden haar nu Gods hemel toe. We bidden haar een hernieuwd samenzijn toe met haar echtgenoot Louis, en met allen die haar zijn voorgegaan.