1649BorghamsIn Memoriam

Mgr. Drs. Arnold Christiaan Borghans
*7-4-1942 +4-12-2014

Twee jaar geleden overleed oud-pastoor Borghans van Eygelshoven, Onze huidige pastoor Marc Heemels schreef het volgende ‘im Memoriam’.

Arnold Borghans werd geboren te Schaesberg en priester gewijd te Roermond op 30 maart 1968.

Hij was van 1990 tot 1995 pastoor van Eygelshoven.
Daarvoor was hij kapelaan in Beek (1968-1973), Sittard (1973-1975) en Nuth (1975-1981) en pastoor van het Eikske-Schaesberg (1981-1990). Het zilveren priesterjubileum werd te Eygelshoven gevierd in 1993.

Na zijn vertrek uit Eygelshoven werd hij pastoor-deken van Kerkrade.

Belangrijke verdiensten in Eygelshoven: de renovatie van de St.Jans-kerk in de jaren 1993-1995, en de integratie van onze beide parochies, na het opheffen van de parochie H.Pastoor van Ars (Hopel). Ook richtte hij het Gilde van St.Jan-Pastoor van Ars op. Maar bovenal: hij kende de mensen echt, hij was heel betrokken en had oprechte belangstelling, naar het voorbeeld van de Heer.

Op 7 december 2009 benoemde onze bisschop deken Borghans tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel. In 2010 werd hij tot kapelaan van de paus benoemd met de titel ‘monseigneur’.

Bisschop Frans Wiertz van Roermond was bevriend met zijn leeftijdsgenoot. Hij diende deken Borghans deze week de laatste sacramenten toe.

Dat hij mag rusten in Gods vrede.