16 juni – Brónkzóndig
12-06-2024

Op zondag 16 juni trekt weer de jaarlijkse processie door Eygelshoven. Dat is een oude katholieke traditie die we in Eygelshoven gelukkig nog steeds kunnen houden en vieren.
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de heilige mis om 10.00 uur in de grote kerk. Aansluitend begint rond 11.00 uur de processie. Die trekt dan door de Hubertusstraat, de Kleine Stegel, Veldhofstraat, Anselderlaan, Op den Dries, Laurastraat en eindigt tegen 12.00 uur voor de grote kerk. Onderweg zijn er twee rustaltaren: een nabij de fl atwoningen aan de Anselderlaan en een op de binnenplaats van het appartementencomplex Op den Dries.

Gezellig samenzijn na afl oop
Na afl oop van de processie is er in de tuin achter de kerk weer een gezellig samenzijn waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Leden van de processievereniging zullen na afl oop van de mis de stoet opstellen en deelnemers een plaats daarin aanwijzen. In grote lijnen ziet de volgorde er als
volgt uit: misdienaars met kruis, harmonie, verenigingen, parochianen, ouders van communicantjes, communicantjes, schuttersbroederschap, misdienaars, hemel en hemeldragers.

Vlag uit!
Bewoners van de straten waar de processie doorheen trekt, hebben vorig jaar mooi versierd. De processievereniging vraagt iedereen vriendelijk dat dit jaar opnieuw te doen. Het ziet er al hele feestelijk uit als mensen de vlag uithangen. Maar bewoners kunnen bijvoorbeeld ook wat bloemen of planten voor het huis zetten. Een zandtapijtje met een paar bloemen en wat varens – zoals dat vroeger veel werd gedaan – zou helemaal prachtig zijn!

Processie in de jaren '50 in Portbeemden, de toenmalige Kerkstraat.

Processie in de jaren ’50 in Portbeemden, de toenmalige Kerkstraat.

Processie in de jaren '50 in Portbeemden, de toenmalige Kerkstraat.