Zondag 13 november Sint-Maartensviering
10-11-2022

1943 SintMaartenDe Sint-Maartensviering is inmiddels een traditie geworden in Eygelshoven. Gesteund door het grote aantal deelnemers in de afgelopen jaren, heeft het Gilde van St. Jan/H. Pastoor Van Ars ook dit jaar weer dit feest georganiseerd op zondag 13 november. Een aantal verenigingen en instanties – zoals Scouting Eygelshoven, een afvaardiging van Harmonie St. Caecilia, het jeugdkoor De Zanglijsters – zullen hieraan hun medewerking verlenen.

De viering begint om 18.00 uur in de parochiekerk met een kort inleidend verhaal over Sint Maarten en met gezang van jeugdkoor De Zanglijsters. Om ongeveer 18.15 uur begint de lampionnenoptocht. Voorop in de stoet gaat Sint Maarten te paard en een afvaardiging van Harmonie St.-Caecilia verzorgt de muzikale begeleiding. Vanaf de parochiekerk trekt de stoet via de St. Janstraat en de Putstraat naar de weide aan de Boomgaardskuilweg (weg langs het kerkhof), waar om ongeveer 18.30 uur het kampvuur door Scouting Eygelshoven wordt ontstoken. Bij het kampvuur wordt het verhaal over Sint Maarten uitgebeeld en na afloop worden alle deelnemende kinderen op het bekende ‘weggemenke’ getrakteerd. De drie winnaars voor de mooiste lampion/biet ontvangen een mooie prijs en staan wellicht op een foto in de eersvolgende Anselbode.

Belangrijk
De deelnemers moeten zorgen voor aangepaste kleding, daar de tocht onder alle weersomstandigheden doorgaat. De ouders worden vriendelijk verzocht hun kinderen bij de Sint-Maartenviering te begeleiden. Deelname aan deze viering is gratis en het Gilde van St. Jan/H. Pastoor Van Ars hoopt op zondag 13 november om 18.00 uur dan ook veel kinderen met hun ouders in de parochiekerk te mogen begroeten!