Zomerklas muziek
02-07-2020

2027muziek kinderenZomerklas voor kinderen van 4 tot 10 jaar
Harmonie St.-Caecilia organiseert in juli en augustus een zogeheten ‘Zomerklas muziek’ voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Kinderen die het leuk vinden om met elkaar te zingen en muziek te maken op instrumenten,  kunnen wekelijks in de zomervakantie meedoen aan deze muzikale  activiteit. Samen muziek maken: een zinvolle bijdrage aan de ontwikkeling kinderen. En in een lange zomervakantie een aangename vrije tijdsbesteding. Meedoen is gratis!Muziek maakt slim

Het mag algemeen bekend zijn dat het maken van muziek een positieve invloed heeft op de algehele ontwikkeling van de mens. Het maken van muziek legt namelijk verbindingen tussen de twee hersenhelften. Dat is wetenschappelijk aangetoond. En ook is bewezen dat dit zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het IQ van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Samen muziek maken versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. En ten slotte leidt dit tot een positiever zelfbeeld.Zinvolle vrijetijdsbesteding in een lange zomer
Dat is één belangrijk verhaal. Een ander verhaal is dat deze zomer nogal wat kinderen niet op vakantie (kunnen) gaan. Ja, corona dus, maar dit woord komt hier verder niet meer aan de orde.
Een zomervakantie kan dan (te) lang duren als kinderen te weinig afleiding of te weinig omhanden hebben. Om het gat van verveling enigermate op te vullen en kinderen een zinvolle bezigheid te geven, nodigt de harmonie kinderen tussen 4 en 10 jaar uit om samen met elkaar muziek te komen maken.
Er zijn twee klassen: één voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar en een klas voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. In de eerste groep  zingen de kinderen en doen speelse ritmische oefeningen met eenvoudige instrumenten. Ieder kind kan hier aan meedoen. Voor het meedoen in de tweede groep is wel enige muzikale kennis vereist, namelijk dat de kinderen minimaal 1 jaar muziekonderwijs hebben gevolgd en hun instrument dus enigermate kunnen bespelen. Welk instrument maakt in principe niet uit.

Aanmelden
Groep 1 komt bijeen van 18.00 tot 18.30 uur en groep 2 van 18.45 tot 19.30 uur, telkens op donderdag in het gebouw van Scouting Eygelshoven aan de Anselderlaan. Aanmelden (vóór 7 juli) of voor informatie: Bernard Brouns, 06 – 50862956.