Woensdag 28 december 3de Editie Kribjestocht
06-12-2022

Op woensdag 28 december vindt vanaf 15.30 uur uur de 3de Egelzer Kribkes-tocht plaats! Een wandeling van ongeveer 2,5 kilometer langs mooie plekjes in ons dorp. Op de route zijn verschillende kribjes te bewonderen en zijn onze mooie kerken opengesteld. Precieze details volgen in de volgende Anselbode. Aanmelden voor deze kribjestocht kan via kribkes.egelze@gmail.com

Kribkestocht in Rimburg

Ook onze buren in Rimburg organiseren een Kribkestocht en wel op 2de Kerstdag. Vertrekpunt is de H. Drievuldigheidkerk in Rimburg. Er kan worden gestart tussen half 2 tot half 4. De routebeschrijving ligt vanaf 18 december in de kerk in Rimburg.