Werkgroep Laurastraat aan de slag!
06-09-2016

1636LaurastraatNa een lange aanloop zijn de plannen voor de aanpassing aan de Laurastraat concreet. Roger Hoofs geeft als voorzitter van de Werkgroep Laurastraat aan dat op maandagavond 26 september 2016 een informatiebijeenkomst plaats vindt voor alle bewoners van de Laurastraat en de omringende straten.

Bestek

Op dit moment is het bestek gereed voor de werkzaamheden die in het plan Laurastraat zijn opgenomen. Er is besloten dat in deze fase werkzaamheden plaatsvinden op het traject vanaf de Veldhofstraat tot en met de nieuw aan te leggen rotonde bij de Kommerveldlaan. In verband met de aanleg van de Buitenring en de toekomstige gewijzigde verkeersfunctie van de Dentgenbachweg, worden de werkzaamheden aan de Zwaluwstraat en ook de Nachtegaalstraat in een latere fase uitgevoerd.


Aandachtspunten bewoners
De gemeente zal een aantal aandachtspunten die tijdens het overleg nog naar voren zijn gekomen meenemen in de aanbesteding. Verkeersveiligheid, groen, parkeerverbeteringen, oversteekplaatsen en inrichting van de rotonde zijn voorbeelden van inbreng vanuit de werkgroep, met als hoofddoel het verbeteren van de leefbaarheid aan en rond de Laurastraat.

Aanbesteding
De aanbesteding staat voor oktober 2016 gepland met de bedoeling dit najaar nog met de werkzaamheden te starten. Daarnaast is ook gesproken over de inzet vanuit de wijk, zoals dit ook is vastgelegd voor de financiële bijdrage die vorig jaar bij de provincie is aangevraagd. Dit zal in onderling overleg met de buurtbewoners nog verder worden uitgewerkt.

Informatiebijeenkomst

Om de buurt te informeren over hetgeen gaat gebeuren wordt door de Werkgroep Laurastraat een nieuwe bewonersavond georganiseerd, en wel op maandagavond 26 september 2016 om 19.30 uur in het scoutinggebouw ’t Kompas, Anselderlaan 65. De gemeente presenteert dan de gezamenlijke plannen. Uiteraard kunnen buurtbewoners nog op- en aanmerkingen maken, maar het plan zelf zal niet ter discussie staan. Het is immers op initiatief van en samen met de buurt opgesteld. Ook zal de provincie voor deze avond worden uitgenodigd omdat zij (als medefinancier) graag willen zien wat er gaat gebeuren en hoe de buurt hier in staat.


Foto-onderschrift: gemeentelijk projectleider Wim Bosten in overleg met de enkele leden van de Werkgroep Laurastraat