Bus-problematiek Ons Kerkrade (vervolg)
10-09-2016

LOGOOnsKekradeEen delegatie van Ons Kerkrade was vandaag op bezoek bij de verantwoordelijke Deputé van de provincie Limburg, dhr. van der Broeck (oa. Infra & Rail) om de gerezen klachten mbt de komende BUS-Verbindingen in Kerkrade aan te kaarten!

Medio december 2016 gaat de oa. de huidige Bus-dienstregeling sterk veranderen. Na inspectie van de vooralsnog voorgenomen nieuwe dienstregeling, heeft Ons Kerkrade een peiling binnen Kerkrade gehouden en uit de méér dan 400 reacties (via mail, telefoon, website of FB) bleek

dit voor Kerkrade een flinke stap achteruit: meer mensen zouden langer moeten lopen om de bus überhaupt te kunnen nemen en dan was ook nog maar de vraag of hun bestemming nog per bus bereikbaar was! En dat in deze tijd van vergrijzing en het regeringsmoto: ‘Iedereen moet mee kunnen doen aan onze maatschappij’…Met name uit Kerkrade West, Eygelshoven, de Vink en Chevremont kwamen vele klachten en dan mn. van ouderen of de studerende jeugd!

Gaandeweg onze ’Protestrit’ werden de toekomstige ‘Busverbindings-problemen’ ook elders serieus genomen en werd oa. de (huidige) Lijn-29 al veranderd zodat de Vink (en mn. Lückerheide) tóch bereikbaar zou blijven met de bus! Het begin was gemaakt!! Hierna pakte, nav onze protest-roep, ook Reizigers-belangenvereniging Rover het nieuwe OV-verhaal op en had hier de nodige vragen bij!

Als vervolg op onze “OK op de bres voor de Bus”-Actie’s hebben wij vandaag een bezoek gebracht aan verantwoordelijk Deputé van de Provincie Limburg, dhr. van der Broeck, verantwoordelijk voor oa. Infra en Rail. Dhr. van der Broeck stond, samen met 4 Provincie-ambtenaren, 1 Arriva-beleidsmedewerker en 1 OV-Beleidsmedewerkers van de gemeente Kerkrade zélf, ons netjes te woord over de gerezen Bus-problematiek in Kerkrade. De OK-delegatie heeft de Deputé uitvoerig inhoudelijk uitleg gegeven waar én welke Bus-knelpunten wij in Kerkrade toekomstig zien opdoemem en mn. voor welke doelgroep! Het voordeel van de geboren ‘Kirchoadsjer Deputé’ was dat hij de wijken, en vaak ook nog de straten, precies wist te liggen en hierdoor de daarbij behorende toekomstige knelpunten goed in beeld had! Hij kon veelal de door Ons Kerkrade aangevoerde knelpunten goed begrijpen maar gaf momenteel aan dat de Provincie en de nieuwe Bus-vervoerder, Arriva, nog bezig zijn met het afstemmen van de uiteindelijke Busdienstregeling. De door ons aangedragen knelpunten waren hierbij een zeer welkome aanvulling om deze mede onder de aandacht te brengen mbt de nieuwe Busdienstregeling! Een toezegging dat alle knelpunten ook uiteindelijk daadwerkelijk worden meegnomen cq. worden opgelost, kon Deputé van der Broeck ons begrijpelijkerwijs vandaag uiteraard niet geven!

Afgesproken is dat wij tzt terugkoppeling zullen krijgen over de verdere voortgang, mee mogen denken (zoals iedereen trouwens!) tijdens toekomstig nog in de Provincie op touw te zetten OV-info-avonden en dat onze aangedragen knelpunten zeer zeker grote aandacht krijgen binnen de definitief te vormen Bus-dienstregeling!

Tot slot mag Ons Kerkrade spreken van een zeer vruchtbare bijeenkomst waarbij wij dhr. van der Broeck en medewerkers van harte willen bedanken voor hun kostbare tijd en luisterend oor in dit voor Kerkrade toekomstig mogelijk wel zeer gevoelig “Bus-Dossier”!

Heeft u nog vragen of opmeringen laat het ons ons weten
via bus@onskerkrade.nl Of neem telefonisch contact op met een van de raadsleden: John Roland – 0653113850, Harm Jacobs – 0625437599, Noud Krasovec – 0622016665,Jo Rozema – 0620362835