Week tegen Eenzaamheid
26-09-2023

De Seniorenraad Kerkrade, Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen en Impuls Kerkrade organiseren op donderdag 28 september in het Wijkpunt Noord (Laurastraat 10) een gezellige middag voor jong en oud. De bijeenkomst heeft als doel om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:
• 13.00 uur Inloop
• 13.30 uur Kom op de soep
• 14.15 uur Lezing ‘uëver Egelze’ door Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen
• 15.15 uur Koffie met wat lekkers en tijd voor een gesprekje
• 15.45 uur Demonstratie Ismakogie (even samen bewegen).
Vanaf 16.00 uur zijn de kleinkinderen van 4 t.m 12 jaar van harte welkom om vanaf 16.15 uur in het naastgelegen jeugd- en jongerencentrum The Dream gezamenlijk aan een beweegactiviteit met TMF deel te nemen.
Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen! Dus, snel aanmelden is aan te raden: 045 – 541 16 67 of mail naar seniorenraafkerkrade@gmail.com of bel of mail Sandra Spelthan: 06 – 18964689, sspelthan@impulskerkrade.nl.