Wateroverlast in Eygelshoven
16-07-2021

KerkradeOp dinsdag 29 juni werd Zuid-Limburg overvallen door hevig noodweer. Helaas werd ook Eygelshoven flink getroffen. 

Er viel erg veel regen in korte tijd en dit zorgde voor water in de straten, ondergelopen kelders en huizen en het meedrijven van spullen. Voor de inwoners van Eygelshoven een uiterst vervelende en nare situatie. We spreken onze dank uit voor de onderlinge hulp en betrokkenheid die de bewoners naar elkaar toe getoond hebben. Zij hebben er samen de schouders onder gezet.

Situatie in Eygelshoven

De kern van Eygelshoven is in een kom gelegen en daardoor extra gevoelig voor neerslag. Als er regen valt, wordt het water via het rioolstelsel afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Rimburg. Is de neerslag meer dan het riool aankan, dan loopt het water via de straat naar de drie beken (Anselderbeek, Strijthagerbeek en Gravenweglossing).

De bui van dinsdag 29 juni was extreem met een neerslaghoeveelheid van 140 mm per m2. Dat is vergelijkbaar met 14 emmers water per m2. Daar is niets tegen opgewassen. Zoveel regen valt normaal in twee maanden. 

Wat gaan we doen?

Bij iedereen is bekend dat het klimaat verandert en daardoor zal extreem weer vaker voor komen. Helaas kunnen we ons daar niet helemaal tegen wapenen. Samen met het Waterschap Limburg gaat de gemeente kijken naar wat beter kan zodat wateroverlast zoveel mogelijk beperkt wordt. De waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk voor het beheer van rivieren, beken etc. In Eygelshoven zouden de bestaande regenwaterbuffers vlakbij de Gravenweg, Groenstergracht en Boomgaardskuilweg uitgebreid kunnen worden en zorgen voor meer ‚Äòberging‚Äô.