Wandelgebied langs Worm weer toegankelijk
25-09-2016

20160985wandelWormRecentelijk is het wandelgebied langs de Worm in Haanrade weer vrij toegankelijk. Een gedeelte van het natuurgebied langs de Worm was vanaf januari van dit jaar afgesloten voor openbaar gebruik. Hierdoor was ook een deel van een wandelpad afgesloten. Dit zorgde voor de nodige beroering, omdat veel wandelaars gebruik maken van dit prachtige natuurgebied.

Overeenstemming

De gemeente Kerkrade heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar en het gebied van ca. 5 hectare aangekocht. Afgelopen jaar werd het gebied verkocht van de ene particulier aan een andere. De nieuwe eigenaar sloot het gebied af als privébezit en dus konden wandelaars geen gebruik meer maken van het wandelpad dat door het eigendom liep. De eigenaar heeft na overleg besloten om medewerking te verlenen aan de verkoop van de gronden aan de gemeente Kerkrade zodat het gebied weer openbaar toegankelijk is.

Gebiedsontwikkeling

Het aangekochte perceel maakt deel uit van het natuurgebied Wormdal, dat zich uitstrekt vanaf de Baalsbruggermolen tot voorbij Eygelshoven. De gemeente Kerkrade is van plan om dit gebied op te waarderen en meer aantrekkelijk te maken voor wandelaars en recreanten. Hiervoor is in 2015 in samenspraak met diverse partijen een gebiedsplan uitgewerkt met tal van ideeën voor verbetering. Duitse partners hebben hierbij aangegeven dat ze de initiatieven van harte ondersteunen en hier graag in meedenken.

Op dit moment onderzoekt het college de haalbaarheid van de ideeën en de financiering hiervan. Bij positieve uitkomst worden de plannen voorgelegd aan de raad.