Vragen van Ons Kerkrade over Duitse windmolens! 
08-03-2020

Geacht College,Bewoners van Eygelshoven gaven onlangs bij Ons Kerkrade te kennen dat er mogelijk toekomstig Windmolens geplaatst zouden gaan worden aan de aanliggende Duitse grens nabij Landgraaf (Duits plaatsje Hofstadt/Merkstein). Er zou sprake zijn dat deze windmolens om de nabij 225 meter hoog zouden zijn.

Als dit voorgaande klopt (plaats en hoogte) zouden deze hoge windmolens wel eens een beduidende zichtmarkering binnen het landschap en de omgeving kunnen gaan vormen en voor onze omgeving, en dan mn. voor Landgraaf én Eygelshoven/Haanrade (Wormdal), een exceptioneel zichtpunt kunnen gaan opleveren (mogelijk met geluidsoverlast?!).* N.a.v. voorgaand bericht heeft Ons Kerkrade de volgende vragen:
1) Is het College bekend met het voormelde verhaal mbt mogelijk toekomstige hoge windmolens nabij de Nederlandse grens, en zo ja, wat is dan het werkelijke verhaal?
2) Als het zgn. Windmolen-verhaal klopt, welke inbreng heeft de gemeente Kerkrade dan (nog) in deze mbt realisering/bezwaar van deze windmolens langs de grens? 
3) Kloppen de gehoorde extreme hoogtecijfers (225m mtr) van de mogelijke windmolens?
4) Is de gemeente Kerkrade op enigerlei wijze gekend/betrokken in dit Duits windmolen-verhaal en zo ja, op welke wijze?
5) Als er mbt dit Duits windmolenverhaal bezwaren zouden zijn vanuit Nederlandse hoek (bijv. bewoners, milieugroeperingen, etc.), waar kunnen deze dan bezwaar maken en is er überhaupt (nog) bezwaar vanuit Nederlandse kant mogelijk?
6) Heeft de Provincie in deze nog een rol of kan zij toekomstig nog een rol gaan spelen? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?
7) Hoe staat de gemeente Kerkrade zelf tav windmolens kort langs de Nederlandse grens nabij Kerkrade en welke rol heeft de gemeente hier verder in?        In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,
Noud Krasovec, Harm Jacobs, John Roland, Jo Rozema
Fractie Ons Kerkrade