Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap
18-03-2019

1912 afb verkiezingen 1Op woensdag 20 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de leden van Provinciale Staten. Ook mag u stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg. Het staat u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op de stempassen die u ontvangt, staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt aangegeven. U bent echter niet verplicht om daar te stemmen, als het u beter uitkomt om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas, ook een geldig identiteitsbewijs meenemen.Als u geen geldig legitimatiebewijs kunt laten zien, mag u niet stemmen. Voor meer informatie over de verkiezingen en een overzicht van alle stemlokalen kunt u terecht op 

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijsOm overal in Kerkrade te kunnen stemmen heeft u één of twee stempassen ontvangen. De stempassen tonen aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempassen kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempassen niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempassen kwijtraken dan kunt u tot 16 maart telefonisch (14 045) vervangende stempassen aanvragen. Het aanvragen van vervangende stempassen kan ook bij de balie van het Burgerplein van de gemeente Kerkrade, dit kan tot 19 maart 12:00 uur. Voor het aanvragen van vervangende stempassen heeft u uw legitimatiebewijs nodig. 

Waar kunt u in Eygelshoven stemmen?
In Eygelshoven kunt u uw stem uit brengen in het gebouw van de speeltuin aan de van Meertenstraat 66, basisschool de Schatkist aan de Truytstraat 25 en basisschool de Veldhof aan de Anselderlaan 10. Deze drie locaties zijn niet toegankelijk voor een rolstoel. In het laatste stembureau, gelegen in Zorgcentrum Laethof, aan de Putstraat, kunt u uiteraard wel met een rolstoel terecht. De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Kerkrade woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs aan de voorzitter van het stembureau laten zien.