Vastenaktie 2020
04-03-2020

VastenaktieU kunt de Vastenactie weer steunen! Net als voorgaande jaren is die ook dit jaar weer bedoeld voor Eritrese vluchtelingen in Soedan. De mensen daar blijven onze steun hard nodig hebben, al is ook goed te zien dat de gelden uit Eygelshoven er goed besteed worden. De vluchtelingenschool werd afgelopen maand nog bezocht door minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken. Ze was enthousiast over wat ze zag; dat bijvoorbeeld ook meisjes er kunnen leren voor elektricien of automonteur. ,,Het biedt deze meisjes een onafhankelijke toekomst en het is goed voor de economie van Soedan’’, zei ze.

Minister Sigrid Kaag (tweede van rechts) van Ontwikkelingssamenwerking tijdens haar recente bezoek aan de vluchtelin- genschool in Khartoum (foto: Dabanga). De parochie in Eygelshoven steuntdit vluchtelingencentrum in de Soeda- nese hoofdstad Khartoum nu al voorhet vijfde achtereenvolgende jaar. De vluchtelingenschool kon vorig jaar dankzij gelden uit Eygelshoven investeren in het onderhoud en reparatie van het stroomnetwerk, waterkoelers, waterpom- pen, airconditioners en toiletruimtes. Maar ook konden stoelen voor leerlingen worden gerepareerd en vervangen, net als ramen en deuren in de ruimtes die als klaslokalen worden gebruikt.

In het verleden werd al duidelijk dat klaslokalen ’s zomers vaak zo stoffig zijn dat kinderen er oog- en keelontstekingen oplopen. Daken zijn al jaren zo lek als een mandje. Mede dankzij de steun uit Eygelshoven (en ook andere parochies in Kerkrade die inmiddels meedoen), gaat het er stukje bij beetje beter. Dankzij de  donaties konden ze daar overgaan tot de aanschaf van computers, kopieermachines, les- en leerboeken, pennen, eenbetere verlichting en koeling. De vluchtelingen zijn afkomstig uit Eritrea waar vooral de tien jaar durende dienstplicht jongeren doet vluchten, zegt de uit Eygelshoven afkomstige priester Bert van Megen. Die was enkele jaren nuntius van Soedan en Eritrea, voordat hij vorig jaar diezelfde functie in Kenia ging bekleden. Hij onderhoudt echter nog steeds goede contacten met de vluchtelingenschool en weet het geld op de goede plek terecht te latenkomen. Naast de parochie H. Joannes de  Doper/H. pastoor van Ars in Eygelshoven zijn ook parochies van Kerkrade-Centrum de laatste jaren actief om deze vastenactie voor Eritrese vluchtelingen in Soedan te steunen. De vluchtelingenschool maakt niet alleen voor al de projecten begrotingen, maar legt tevens schriftelijk financiële verantwoording af, zodat te zien is dat de ontvangen gelden ook daadwerkelijk geïnvesteerd zijn. Vluchtelingen uit Eritrea kunnen blijven rekenen op steun uit Eygelshoven

Vastenactie Eygelshoven 2020

Help Eritrese vluchtelingen in

Soedan

NL16RABO0151706506 t.n.v.

kerkbestuur H. Joannes de

Doper o.v.v. VASTENACTIE 2020

OF DONEER IN DE COLLECTEBUSSEN

ACHTER IN DE KERK