Vastenactie Eygelshoven voor Eritrea
26-02-2018

1809 Vastenactie 1Dromen van de eerste computers op school

Voor Nederlandse begrippen is het misschien ondenkbaar: geen computers op school. Maar Eritrese leerlingen in Soedan oefenen op de vluchtelingenschool in Khartoum al jaren ‘op het droge’. Aan de hand van instructieboeken en tekeningen weten ze weliswaar precies hoe ze ze moeten bedienen. Maar de computers zelf, daar kunnen ze vooralsnog alleen maar van dromen.

Die droom kan echter in vervulling raken als de parochies van Eygelshoven en Kerkrade-Centrum de komende weken gul geven aan de jaarlijkse Vastenactie. Die staat vanaf nu opnieuw in het teken van het ondersteunen van de school voor vluchtelingen uit Eritrea in de Soedanese hoofdstad Khartoum.

De Sint Joannes de Doperparochie in Eygelshoven (en sinds vorig jaar ook de parochie van de H. Lambertus in Kerkrade) ondersteunt nu al drie achtereenvolgende jaren het vluchtelingencentrum waar 1800 leerlingen op lagere scholen lessen volgen en 220 leerlingen de middelbare school volgen. En de situatie gaat er op de school dankzij de giften zichtbaar op vooruit.

De afgelopen jaren droeg u bij eerdere edities van de Vastenactie heel concreet financieel bij aan een betere situatie op hun school. Duizenden euro’s bracht u bij elkaar voor nieuwe daken van de klaslokalen en de aanschaf van honderden leerboeken.

Nu dan zouden er misschien wel zes of zeven computers voor de school aangeschaft kunnen worden als wij in de twee parochies (én met hulp van Vastenactie Nederland) het streefbedrag van 5250 euro bijeen weten te brengen, zo schat de uit Eygelshoven afkomstige priester Bert van Megen in. Hij is als nuntius (ambassadeur van het Vaticaan) werkzaam in Soedan, onderhoudt warme contacten met de vluchtelingenschool en heeft op aanvraag van onze parochie dit project voor dit jaar bij ons aanbevolen.

De computers zijn geen speeltje, maar een noodzakelijk onderdeel van het onderwijs. ,,Studenten zijn zich ervan bewust dat alleen een goede studie hen zal helpen om in dit land te overleven. Ze weten: zonder studie geen toekomst”, zegt Bert van Megen. ,,Docenten hebben dit project dan ook heel nadrukkelijk genoemd als een grote wens. De studenten weten van de vastenactie in Eygelshoven en Kerkrade-Centrum. Ze kijken echt uit naar de dag dat er dankzij steun uit Eygelshoven en Kerkrade-Centrum computers op hun school worden geïnstalleerd.

Help mee computers voor de vluchtelingenschool aan te schaffen.

Doneer in de collectebussen achter in de kerk of stort op rekeningnummer

NL16RABO0151706506

tnv kerkbestuur H. Joannes de Doper o.v.v. Vastenactie 2018

Bijschrift bij de foto’s

Een impressie van de situatie op de school in het vluchtelingencentrum voor Eritreeërs in de Soedanese hoofdstad Khartoum. Op de laatste foto: Bert van Megen in gesprek met een van de docenten op de vluchtelingenschool.