Vastenactie: ecologische boerderij in Kenia
27-02-2023

Carnaval is voorbij, dat betekent dat de vastentijd is aangeboden. En dat wil zeggen dat de Vastenactie weer van start gaat. Dit jaar zamelen we gelden in voor een modelboerderij in Mombassa, in Kenia. De parochie H. Joannes de Doper in Eygelshoven houdt die actie samen met nog maar liefst tien andere parochies in Parkstad.

Uw bijdrage is van harte welkom op
NL21 INGB 0003 0000 46
t.n.v. Vastenactie bisdom Roermond
ovv projectnummer 2022-089.
Of in de collectebus, achter in de kerk

Boeren moeten steeds meer overschakelen op een agro-ecologische manier van landbouwen. Want traditionele landbouwmethoden met gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen hebben veel water nodig. Voor arme boerinnen en boeren is dat echter niet beschikbaar. In die nieuwe methode wordt er zeer effectief gebruik gemaakt van het schaarse water en wordt ook geen kostbare kunstmest en bestrijdingsmiddelen toegepast.
Paters Spiritijnen zijn actief in twee parochies. Een parochie, Murundi, ligt in de Kwale-regio, de ander, Garsen, in het Tana-district. In beide parochies willen de paters instructeurs gaan inzetten die de kleine boerinnen en boeren gaan aanleren en begeleiden hoe op een agro-ecologische manier te werken.
Die instructeurs moeten natuurlijk eerst zelf een gedegen opleiding krijgen. Dat willen de paters gaan doen in de tuin van hun klooster in Mombassa, de tweede stad van het land. Met financiële steun van Vastenactie willen de paters een modelboerderij inrichten als opleidingsplek. Na hun opleiding gaan de instructeurs terug naar hun plek van herkomst om een steun te zijn voor de kleine boerinnen en boeren.
De uit Eygelshoven afkomstige priester Bert van Megen werkt in Kenia als nuntius (ambassadeur) van het Vaticaan. Hij kent de leider van het project goed en beveelt het project van harte aan.
Voor de aanleg van de modelboederij is 15.515 euro nodig. Dat bedrag hopen de tien parochies, met uw steun, bijeen te krijgen.
Op zaterdag 18 maart is er een Vastenactie-wandeltocht. Die voert dit jaar vanuit diverse plekken in de regio naar de ecologische Dobbeltuin in Meezenbroek. Wilt u daaraan deelnemen of er meer over weten: kijk dan op www.parochie-eygelshoven.nl