Uitkomst Gravenweg-Buurtbijeenkomst Ons Kerkrade:
21-09-2020

LOGOOnsKekradeRotonde afrit en verkeersremmende maatregelen!!!

De zaterdag jl. door Ons Kerkrade georganiseerde Buurtbijeenkomst mbt de onveilige verkeerssituaties in de Gravenweg, is boven verwachting uitstekend bezocht door de wijk! De bezoekers konden hun gevoelens en irritaties kwijt en tevens kon iedereen verbeterpunten, ideeën, tips of oplossingen kenbaar maken. Met name de hachelijke verkeerssituaties bij de Buitenring-afrit, de vaak te hoge snelheden,

de erbarmelijke staat van de weg en fietspad, het onveilig oversteken en de toekomstig nieuwe voorrangssituatie bij de T-splitsing Gravenweg-Waubacherweg zijn voor velen een ontzettend grote bron van ergernis en irritatie! De meest gehoorde oplossingen/ideeën waren: Rotonde realiseren bij de Buitenring-afrit, flitspaal plaatsen, meer handhavend optreden, groen snoeien en (roest-)bruin bord met ‘Egelze’ verplaatsen voor beter zicht, wegdek en fietspad repareren,  her en der (‘geluids’-)afremribbels’ op het wegdek plaatsen en de huidige voorrangssituatie bij de T-splitsing Gravenweg-Waubacherweg handhaven zoals die momenteel is. Deze ‘oplosrichtingen’ waren toch wel de rode draad van de Buurtbijeenkomst-bezoekers!  

Samen met een verenigde groep van bezorgde buurtbewoners zullen wij onze én hun ‘opgehaalde’ Gravenweg-klachten én oplos-ideeën bundelen en gezamenlijk aanbieden aan het College van Kerkrade, Landgraaf en de Provincie Limburg met de heldere boodschap: Doe iets voordat hier dodelijke ongelukken gebeuren!!

In meest recente beantwoording op onze Gravenweg-vragen gaf het College al het volgende aan: ‘Het College wil zo snel als mogelijk een rotonde realiseren. Zoals eerder aangegeven zijn wij sterk afhankelijk van de Provincie Limburg die al geruime tijd, ondanks herhaalde verzoeken van de gemeente, verzuimt om het daadwerkelijke besluit te nemen om akkoord te gaan met de gewenste aanpassingen.’ Mede na flink aandringen van Ons Kerkrade is nu óók het College eindelijk òm en wil zo snel mogelijk een rotonde realiseren. De bal ligt nu blijkbaar bij de Provincie Limburg die hun akkoord moeten geven in verband met oa. de aanpassing van de Buitenring-afrit. Ook Ons Kerkrade zal bij de Provincie aandringen op een snelle realisatie en medewerking om de rotonde te realiseren en de situatie een stuk veiliger te maken: Dit zou al een grote stap in de goede richting zijn bij, los van de andere spelende problemen, het oplossen van menig onveilige verkeerssituatie van de Gravenweg! 

Uiteraard zal Ons Kerkrade u op de hoogte blijven houden: Wordt dus vervolgd!

Fractie Ons Kerkrade

Noud Krasovec, John Roland, Harm Jacobs, Jo Rozema