Uitgebreid GGD-onderzoek
19-09-2016

GGD logoOngeveer 150.000 inwoners van Limburg ontvangen eind september een uitnodiging van hun GGD om mee te doen aan de ‘Gezondheidsmonitor volwassen en ouderen 2016’. Zij krijgen vragen over bijvoorbeeld hoeveel ze bewegen, of ze weleens alcohol drinken, mantelzorger zijn en of ze tevreden zijn over hun gezondheid. De GGD’en doen dit onderzoek omdat alle gemeenten namelijk graag willen weten hoe het met hun inwoners gaat.

Om dat goed in beeld te krijgen voeren de GGD’en dit onderzoek gelijktijdig, eens in de vier jaar uit onder de inwoners van 17 jaar en ouder. De eerste onderzoeksresultaten maakt de GGD in de loop van 2017 bekend.

Meedoen is belangrijk!

Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Alleen zo kunnen gemeenten een duidelijk beeld krijgen van de gezondheid, leefstijl, zorggebruik en zorgbehoeften van hun inwoners.

Meer informatie?

Meer informatie: www.ggdzl.nl / www.ggdlimburgnoord.nl