Steun van Kerkrade aan ondernemers!
29-03-2020

KerkradeBelangrijke informatie voor de ondernemers in Kerkrade

De regering heeft steun toegezegd aan ondernemers om hen door de moeilijke tijd van het Coronavirus te loodsen. In aansluiting hierop heeft de gemeente Kerkrade een pakket samengesteld. Niet alles is al helemaal duidelijk, maar hieronder vertellen we meer over wat u als ondernemer kunt doen, waar u aanspraak op kunt maken en waar u terecht kan. We willen de ondernemers zo goed mogelijk helpen en niet in de kou laten staan!

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, ZZP-ers
Het kabinet komt met een tijdelijke voorziening voor 3 maanden in de vorm van aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

  • Tijdelijke ondersteuning van 3 maanden in de vorm van uitkering voor levensonderhoud 
    Deze ondersteuning is een aanvullende uitkering op uw inkomen tot het sociaal minimum. Deze ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.
  • Tijdelijke ondersteuning in de vorm van bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00 
    Deze ondersteuning is vooral bedoeld voor ondernemers die liquiditeitsproblemenmoeten oplossen. Deze ondersteuning is een leningen moet wél worden terugbetaald. De rente van deze lening is nog niet bekend maar zal naar verwachting minder zijn dan de nu geldende wettelijke rente van 8%. 

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en duurt -vooralsnog- tot 1 juni 2020.  Wanneer uw bedrijf vanaf 1 maart 2020 als gevolg van Coronamaatregelen in de problemen is gekomen, kunt u een aanvraag indienen. Ons streven is om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Wilt u alle informatie lezen over de extra tijdelijke ondersteuning en weten of u in aanmerking komt? Ga dan naar www.kerkrade.nl/coronaondernemers

 

Uitstel van betaling voor lokale ondernemers

De gemeente Kerkrade heeft samen met de andere deelnemende gemeenten aan de BsGW toestemming gegeven om door diverse maatregelen de financiële druk voor ondernemers tijdelijk te verlagen. Alle info is te vinden op www.BsgW.nl

Let op: Bij andere vorderingen (die niet via BsgW gaan, bijvoorbeeld huur gemeentelijk vastgoed) zal de gemeente de landelijke richtlijn ook als uitgangspunt nemen en wordt elk verzoek apart bekeken. Verzoeken tot uitstel van betaling kunnen worden gedaan door te mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

De gemeente ontvangt van ondernemers ook facturen voor geleverde goederen en diensten. De gemeente zal deze facturen na (interne) goedkeuring meteen betalen aan de ondernemers. Hierbij wordt niet gekeken naar de vervaltermijn die wellicht pas later is.

 

Overige adressen voor info

Voor meer informatie over de landelijke financiële maatregelen wordt verwezen naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beheert de Kamer van Koophandel een Coronaloket dat te bereiken is via https://www.kvk.nl/corona/

Op de website van de gemeente is ook een pagina ingericht met alle nieuws over Kerkrade en Corona. Hier staan ook de meest gestelde vragen en antwoorden op: www.kerkrade.nl/coronavirus. Heeft u als ondernemer na het raadplegen van de website toch nog een vraag? Neem contact op met het speciale Coronanummer van de gemeente Kerkrade: 045 – 567 65 99.