Start Goede Week
10-04-2017

VastenactieStart Goede Week, nog één week Vastenactie

Met de start van de Goede Week is ook de Vastenperiode zijn laatste week in gegaan. Tegelijkertijd betekent dat dat ook de Vastenactie Eygelshoven/Kerkrade tot een afronding komt.

De afgelopen weken

hebben we hier op deze plek in de Anselbode uw aandacht gevraagd voor het project om mensen die gevlucht zijn uit het arme Eritrea naar buurland Soedan te ondersteunen.Duizenden vluchtelingen – jong en oud – proberen een bestaan op te bouwen in een vluchtelingencentrum in een buitenwijk van de hoofdstad Khartoum. Broeders Kapucijnen proberen alle gezindten – christen of moslim – daar bij te staan en hen bijvoorbeeld te onderwijzen in de hoop op een betere toekomst.

De parochies van Eygelshoven en Kerkrade-Centrum ondersteunen de vluchtelingenschool in Khartoum door ook dit jaar weer de opbrengsten uit de Vastenactie aan hen te spenderen. Die giften komen van u, parochianen en niet-parochianen die zich verbonden voelen met dit project of hun solidariteit willen tonen. Van de giften die zowel bij de Johannes de Doperparochie (Eygelshoven) als de Lambertusparochie (Kerkrade-Centrum) binnen komen, zal de vluchtelingenschool oefenschriften en lesboeken aanschaffen voor de vluchtelingen in de Eritrese taal.

Geef alstublieft en stort uw gift op NL16RABO0151706506 ten name van Kerkbestuur H. Joannes de Doper ovv Vastenactie 2017.

Of stort uw gift in een van de collectebussen achter in de kerk.