Stand van zaken werkzaamheden Waubacherweg
02-08-2021

14 reconWaubacherwegSinds februari 2021 werkt de gemeente Kerkrade aan de reconstructie van de Waubacherweg.  Tijdens deze werkzaamheden wordt de Waubacherweg over de hele lengte aangepast en opnieuw ingericht. Met als uitzondering de kruising met de Gravenweg, deze zal pas op een later moment worden aangepakt.

Planning van de werkzaamheden
De werkzaamheden worden in verschillende fases achter elkaar uitgevoerd:
• Gedeelte vanaf de Gravenweg tot aan Rimburgerweg (afgerond)
• Gedeelte vanaf de gemeentegrens Landgraaf tot aan de kruising met de Gravenweg (afgerond)
• Rotonde Rimburgerweg (in uitvoering)
• Gedeelte vanaf de rotonde tot aan de Veldhofstraat (gepland)

Wij zullen u telkens voor de start van elke fase informeren over de geldende omleidingen.
Aangepast ontwerp na wateroverlast
Na de hevige wateroverlast begin deze maand, hebben we samen met de aannemer het ontwerp van de reconstructie aangepast om de kans op deze problemen in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft extra tijd gekost, hierdoor is de planning van de werkzaamheden aangepast.
Aangepaste planning werkzaamheden
Op dit moment zijn de werkzaamheden aan rotonde van de Rimburgerweg hervat.
Dit gebeurt in drie gedeeltes volgens de volgende aangepaste tijdsplanning (afhankelijk van de weersomstandigheden):
• Week 30 en 31: gedeelte van de rotonde en gedeelte tot aan splitsing Nieuwenhagerweg
• Week 32 t/m 34: onderbreking werkzaamheden i.v.m. bouwvakantie
• Week 35 en 36: gedeelte richting Eygelshoven (spoortunnel).
• Week 37 en 38: het verwijderen van de bypass en afbouw van de rotonde
Omleidingen tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde Rimburgerweg worden de volgende omleidingen aangegeven:
• Week 30 t/m 34: het verkeer vanaf de Gravenweg richting de Rimburgerweg wordt via de bestaande bypass langs de werkzaamheden geleid. Het verkeer van en naar Eygelshoven centrum blijft over de omleiding Churchilllaan en Kennedylaan plaatsvinden.
• Week 35 en 36: het verkeer van en naar Eygelshoven centrum blijft over de omleiding Churchilllaan en Kennedylaan plaatsvinden. Daarnaast wordt het verkeer van en naar Eygelshoven via de Torenstraat en de buitenring omgeleid.
• Week 37 en 38: het verkeer van en naar Eygelshoven centrum gaat via de Churchilllaan en de Kennedylaan. Het verkeer van en naar de Rimburgerweg wordt via de Groenstraat (Landgraaf) omgeleid.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u tijdens kantoortijden bellen met 14 045.
U kunt ook mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl
Afbeelding toevoegen