Spaarvarkenaktie uitgesteld
06-07-2020

HarmonieHarmonie St.-Caecilia moet haar  jaarlijkse spaarvarkenactie noodgedwongen uitstellen tot 2021. De gemeente Kerkrade kon door de maatregelen van de corona-epidemie helaas geen vergunning voor deze actie afgeven. 

De harmonie hoopt uiteraard dat dit uitstel geen afstel betekent en dat de leden volgend jaar extra ‘vetgemeste’ spaarvarkens bij u aan huis kunnen komen ophalen. De opbrengst van deze actie levert de harmonie namelijk jaarlijks een substantiële geldelijke bijdrage voor het instrumenten- en uniformenfonds. 

Indien u het spaarvarken toch al graag wil inleveren, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Commissie van Bijstand, Marjanka Langen, 

06-41792548 of 045-5351816.