Sandra Spelthan Aanspreekpunt Impuls
25-04-2023

Sandra Spelthan
Aanspreekpunt van Impuls voor onder andere onze wijk

Voor de meeste lezers van de Anselbode is Welzijnsorganisatie Impuls geen onbekend begrip. Sinds jaar en dag helpt Impuls inwoners van Kerkrade met de meest uiteenlopende hulpvragen, op verschillende leefgebieden. Sinds enige tijd is Impuls gestart met wijkgericht werken. Eén van de wijkpunten is Wijkpunt Noord, waartoe o.a. ook Eygelshoven behoort. Deze week gaan we in gesprek met Sandra Spelthan, aanspreekpunt van Impuls voor onder andere onze wijk Noord.

Sandra Spelthan over het Wijkpunt Noord:

“Vanaf juli 2021 ben ik als Sociaal Werker in dienst bij Impuls en werkzaam in het Wijkpunt Noord. Impuls is een welzijnsorganisatie, in de breedste zin van het woord, waar de inwoners van Kerkrade met al hun (hulp)vragen terecht kunnen. Het kan gaan over financiën, juridische zaken, belastingen, toeslagen, maar ook over wonen, zorg, werk, opvoedvragen, psychosociale hulpverlening, eenzaamheid etc. Elk wijkteam bestaat uit een maatschappelijk werker, jeugd- en jongerenwerker, jeugd- en gezinswerker, sociaal werker en iemand van Bureau Sociaal Raadslieden. Ieder heeft zijn eigen expertise.

Onder het Wijkpunt Noord vallen Ey¬gelshoven, een groot deel van Haanrade en een stukje van de Vink. Het kantoor van en waaruit de wijkteamleden werken, bevindt zich in het Socio. Op dit moment zijn er vier wijkteams in Kerkrade: ‘t Westhoes, Bleijerhoes, Sjevemethoes en Wijkpunt Noord.

Iedere maandagmiddag tussen 13.00 uur en 14.00 uur houd ik inloopspreekuur in Wijkpunt Noord, in het voormalig Ouderensoos, ingang in ‘de Koel’, naast de Kegelhal. Iedereen kan daar terecht met zijn persoonlijke (hulp)vragen. In principe probeer ik die allemaal direct te beantwoorden, maar heb ik de ‘oplossing’ niet voorhanden, dan breng ik je in contact met iemand uit het wijkteam, die meer expertise met betrekking tot de hulpvraag in huis heeft. Maar ook voor vragen over vrijwilligerswerk, voorzieningen en activiteiten kun je bij het inloopspreekuur terecht.

Het hoeven niet alleen hulpvragen te zijn waar je je mee kunt melden. Heb je een goed idee om in de wijk of met een bepaalde groep iets leuks te doen, dan kun je ook bij me langs komen. Zo sprak ik laatst een dame, die graag met leeftijdsgenoten iets wilde ondernemen, bijvoorbeeld shoppen in Aken, samen een bioscoop bezoeken of ergens wat gaan drinken, een zogenaamde “Vriendenkring”. Daar kunnen we mee aan de slag. Voor ieder leuk idee zijn we wel te vinden.

Maar als we niet weten welke behoefte er in de wijk is, dan wordt het moeilijk, toch? Als team proberen we dit te achterhalen. Die behoefte kan per wijk verschillen, want iedere wijk heeft zijn eigen identiteit.
We willen graag een enquête houden en de wijk in gaan om persoonlijk met mensen in gesprek te gaan. We hopen op die manier Impuls meer bekend te maken onder de mensen en ook meer aansluiting te vinden op de behoefte en wensen van de wijkbewoners.

Eenzelfde soort inloopspreekuur houdt het Bureau Sociaal Raadslieden op dinsdagmorgen van 09.00-12.00 uur in het Socio. U hoeft zich niet aan te melden en u kunt hier terecht voor informatie over financiële of juridische kwesties. BSR helpt u graag op weg bij het oplossen van problemen rondom uitkeringen, geldzaken, werk, wonen en belastingen.

Dinsdagmiddag van 12.30 uur tot 14.00 uur is op dezelfde plek een inloopspreekuur van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Hier kunt u terecht voor hulpvragen op het gebied van werk, inkomen en psychosociale problematiek.

Maar wil je wel even goed vermelden Wim, dat deze twee spreekuren gehouden worden, in de ruimte meteen naast de hoofdingang van het Socio aan de Terbruggen nummer 16. (Bij deze, Sandra).

Maar het hoeft niet allemaal tijdens de spreekuren. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 045 – 535 19 31. Verder hebben we nog een digitale nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden van allerlei nieuwe activiteiten. Als er lezers van de Anselbode zijn, die interesse hebben in deze nieuwsbrief, stuur me dan even een mailtje: sspelthan@impulskerkrade.nl.

Toch moeten we het ook nog even over de Kerngroep Noord hebben. Een aantal actieve vrijwilligers organiseert tal van activiteiten voor jong en oud. In de Anselbode van 6 maart staan die allemaal, mooi overzichtelijk vermeld. Wij, Wijkteam Noord werken nauw samen met vrijwilligers. Maar misschien kunnen we daar ook nog eens een stukje over schrijven in de Anselbode.

Twee projecten wil ik nog even benoemen, namelijk de Boodschappenbus en het ANWB AutoMaatje.

Het project Boodschappenbus is speciaal voor de inwoners die graag zelf boodschappen willen halen, maar hierbij ondersteuning nodig hebben. Dankzij onze vrijwilligers (chauffeurs en bijrijders) is het mogelijk om gezamenlijk boodschappen te doen. Onze vrijwilligers halen de deelnemers met een busje op, on¬dersteunen tijdens het boodschappen doen en samen gaan ze vervolgens gezellig een kopje koffie of thee drinken in één van de wijkpun¬ten in Kerkrade.
Voor dit project ben ik op zoek naar chauffeurs en bijrijders.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Impuls.

Bij het project ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers, minder mobiele wijkgenoten. Even een bood¬schap halen, een partner in het verzorgingste¬huis bezoeken of ergens naartoe gaan, is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Geen vervoer betekent, geïsoleerd raken en eenzaamheid. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. De passagier betaalt een kleine onkosten¬vergoeding aan de vrijwillige chauffeur. Ook hier zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers.

Allemaal mooie projecten waar ik van kan genieten. Daarom is mijn motto sinds jaar en dag: Ontmoeten, contact, verbinden, want samen is toch veel leuker.”