Ruilwinkel binnenkort in Socio
16-01-2017

1703 contract ruilwinkel 1Het stichtingsbestuur van het Socio heeft een nieuwe bestemming gevonden voor de ruimte van de voormalige kinderopvang. Met onmiddellijke ingang wordt deze ruimte verhuurd aan de Stichting Ruilwinkel Eygelshoven. De Ruilwinkel, thans gevestigd in het pand op de hoek van de Veldhofstraat en Christinastraat, groeide daar de laatste maanden uit haar voegen, door het groot aantal leden en de grote hoeveelheid goederen die aangeleverd werden.

In nauwe samenwerking met de gemeente Kerkrade heeft de Ruilwinkel de ruimte van de voormalige Kinderopvang (Terbruggen 14) kunnen huren om zo haar doelstellingen, voor iedereen, zo goed mogelijk te kunnen blijven waarmaken!

Dit alles onder toeziend oog van Ruilwinkel- Subsidient de gemeente Kerkrade, hierbij onder andere vertegenwoordigd door de wethouders Wiermans en Weijers. De Sport- & Cultuurstichting. Eygelshoven, eigenaar en beheerder van het Socio, is uiteraard zeer verblijd met deze nieuwe huurder en wenst de Ruilwinkel heel veel succes toe op hun toekomstige nieuwe locatie.

Op de foto tekenen voorzitster van de stichting Ruilwinkel, Ellie Wijman en Dagelijks Bestuurslid van het Socio, Jo Cremers, de huurovereenkomst voor de nieuwe locatie van de Ruilwinkel.