Rotonde aan Gravenweg akkoord
14-01-2021
LOGOOnsKekradeRotonde Gravenweg akkoord OK-moeite niet voor niets!! Vele vragen, protesten, bijeenkomsten, handtekeningen, etc. verder, heeft Ons Kerkrade tijdens een online-meeting met de gemeente Kerkrade en Gravenweg-bewoners te horen gekregen dat de gemeente tóch voor het realiseren van een rotonde bij de levensgevaarlijke Gravenweg-Buitenring- afrit gaat! Dit in tegenstelling tot het voorstel van de Provincie die het gevaar opgelost zag met enkele ‘Verkeersremmende maatregelen’ en de gemeente Kerkrade hiervoor naar onze mening een financiële ‘fooi’ toebedeelde. 

 Ons Kerkrade, de onafhankelijk groep “Bezorgde bewoners” én een meerderheid van de Wijk Waubacherveld waren éérder al van mening dat een Rotonde dé oplossing van de vele (net-niét) ongelukken is en hebben dit gezamenlijk bij meerdere instanties kenbaar gemaakt! De gemeente was inmiddels ook tot deze conclusie gekomen en gelet op de flinke Rijkssubsidie voor dit te realiseren project, is ook het Rijk deze mening blijkbaar toegedaan: TOP!! Als alle ‘financiële plooien’ zijn glad gestreken, zal het informatietraject richting bewoners medio 2021 starten, alvorens eind 2021 met de aanbesteding en start van de werkzaamheden begonnen kan worden. In combinatie met de aanleg van de Afrit-Rotonde en de reconstructie van het kruispunt Gravenweg- Waubacherweg, zal aan de Gravenweg onderhoud worden verricht en de afwatering worden aangepast. Naast deze maatregelen zal worden onderzocht of op de Gravenweg snelheidsremmede-maatregelen, passend bij de functie en gebruik van de Gravenweg, kunnen worden genomen. Aldus de gemeente. Ons Kerkrade en vele Waubacherveld-bewoners kunnen hierop bijna niet wachten! Wij zijn dan ook zeer verheugd met deze opstelling van de gemeente en blij verrast dat al ons eerder gedane werk en moeite, én die van de groep “Bezorgde bewoners” en alle buurtbewoners, niet voor niéts blijkt te zijn geweest! Bij deze wil Ons Kerkrade dan ook nog eens iedereen van harte bedanken voor zijn/haar getoonde inzet op welke manier en in welke vorm dan ook mbt deze ‘Rotonde-uitdaging’: Dank u wel! En nu op naar een veilige Rotonde en op naar een veiligere Gravenweg!!