Reünie 6de klas St. Janschool 1968
10-05-2022

22 18 Reunie Sint Jan o1Na twee reünies in 1988 en 1993 werd door Jan van Hattum, René Eijdems, John Prevo en John Coervers het plan opgevat om toch nog weer een reünie te organiseren voor de klasgenoten van de zesde klas van de St. Janschool 1968. De getypte adreslijsten van voorgaande reünies bleken niet meer actueel. Ondanks privacyregels en AVG lukte het toch betrekkelijk snel alle klasgenoten met e-mailadressen en 06-nummers op te sporen. Lees hier het complete artikel met meer foto’s

Op zaterdag 23 april was het dan zover: Achttien klasgenoten, waarvan sommige met echtgenotes en 3 leerkrachten kwamen bij elkaar. Traditiegetrouw werd de feestavond geopend met een H. Mis ter nagedachtenis aan de overleden klasgenoten (Ad van Meerten, Ger Hubert, Peter Walravens, Eric Leijnse en Peter van der Sande) in de Johannes de Doperkerk. Het werd op prijs gesteld dat enkele nabestaanden aanwezig waren.
In de preek van Pastoor Heemels, die voor een deel ook op een geschiedenisles leek, blikte hij terug op een interessante en nogal gecompliceerde geschiedenis van het basisonderwijs in Eygelshoven in de periode van 1875 tot 1979.
Pastoor sloot de preek af met de woorden: “Vanavond is een avond van herinneringen ophalen. De zeer oude koeien heb ik al uit de sloot gehaald. De school heeft een markante geschiedenis, waarvan u onderdeel bent”. 

22 19b reunie leraren
Meester Charles Theunissen werd (eenmalig?) bereid gevonden om achter het kerkorgel plaats te nemen en de H. Mis muzikaal op te luisteren. En dat deed hij met verve.
Op het einde van de dienst bedankte Pastoor Heemels hem en “Johnnie” Coervers, die bereid was gevonden om mee te dienen.
Naast Meester Charles Theunissen (klas 3 en 6) waren ook Meester Hein Vonken (klas 4 en 5) en meester Wiel Thomas (klas 2) van de partij. Juf Tiny Wetzels (klas 1) was helaas verhinderd.
De Anselbode was ‘ingehuurd’ om de klas op de gevoelige plaat vast te leggen. De oude foto is gemaakt van de retraite bij gelegenheid van de Plechtige Hernieuwing van de Doopbeloften onder leiding van kapelaan Rikmenspoel in de OVS-gebouwen van de mijn Julia op 12, 13 en 14 juni 1968. Deze foto is ook terug te vinden in het personeelsblad van L&V ‘Laurascope’. In het artikel werden ze nog de tijdelijke ‘bezetters’ van de OVS genoemd.

22 19 Reunie oud
De feestavond werd tot in het kleine uurtje voortgezet in Bistro Socio alwaar we samen met Dion en Bo gezorgd hadden voor een passende entourage.
Na een gezellige avond, met spannende en leuke verhalen, voorzien van een hapje en drankje, mogen we terugkijken op een zeer geslaagde reünie, waarbij er klasgenoten waren die elkaar al 54 jaar niet meer gezien hadden. Wanneer een volgende reünie wordt gehouden, blijft afwachten, maar zeg nooit, nooit. Trots maar voldaan keerden ze allen huiswaarts.
Door: John Coervers