Reconstructie Torenstraat
24-10-2023

In opdracht van de gemeente Kerkrade start Mourik Infra B.V. op 6 november met de reconstructie van de Torenstraat in Eygelshoven.

De Torenstraat wordt vanaf de kerk tot aan het einde van de bebouwde voorzien van een nieuwe verharding. Daarnaast wordt ook de parkeerplaats aan de Torenstraat vernieuwd, alsmede de fietspaden en trottoirs. De werkzaamheden starten op 6 november ’23 en worden medio april ’24 afgerond. Op de onderstaande figuur is de nieuwe situatie weergegeven.
Om de werkzaamheden uit te voeren wordt de Torenstraat gedurende de gehele uitvoeringsperiode gestremd voor verkeer.