Reconstructie Torenstraat niét in 2020 maar 2021
07-04-2020

LOGOOnsKekradeOns Kerkrade vroeg onlangs aan het College naar de stand van zaken mbt de toekomstige reconstructie-werkzaamheden van de Torenstraat. Er was immers eerder door het College toegezegd dat deze in 2020 zouden gaan plaatsvinden.Hieronder de beantwoording van het College aan Ons Kerkrade:

“De Torenstraat is een belangrijke doorgaande verkeersverbinding in Eygelshoven. Op werkdagen maar vooral ook in het weekeinde is deze verbinding onmisbaar voor een goede verkeersafwikkeling. De doorstroming laat op drukke momenten te wensen over en is voor verbetering vatbaar. Wij zijn ons er van bewust dat dit kan leiden tot onduidelijke verkeerssituaties, in combinatie met de parkeerdruk die op zaterdagen hoog is. De onderhoudstoestand is redelijk te noemen, echter een vervanging van de bovenste laag asfalt is op korte termijn noodzakelijk. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om het noodzakelijke onderhoud en het verbeteren van de verkeersafwikkeling te combineren tot een totaal project. De uitwerking hiervan zal de komende periode gaan plaatsvinden op zowel technisch als financieel gebied waarbij zowel de portefeuillehouders Openbare ruimte en Verkeer dit positief zullen adviseren in het College. De realisatie van dit project is op dit moment nog niet duidelijk, zodat een aantal van de door u gestelde vragen momenteel nog niet beantwoord kunnen worden. Wel is duidelijk dat de realisatie van de Torenstraat dit jaar niet mogelijk is i.v.m. de geplande werkzaamheden aan de Waubacherweg (Na navraag door OK: Asfaltvernieuwing en reconstructies kruisingen Waubacherweg-Rimburgerweg en Waubacherweg-Gravenweg) . Deze werkzaamheden veroorzaken dat de Torenstraat dit jaar beschikbaar moet blijven. Er zal worden ingestoken op uitvoering gedurende 2021. Voor de werkzaamheden aan de Torenstraat zullen gaan plaatsvinden, zullen bewoners geïnformeerd worden over de plannen en de uitvoering van de werkzaamheden.” 

Zoals uit de beantwoording blijkt, gaat de gemeente éérst aan de slag met de reconstructie van de Waubacherweg, waardoor de Torenstraat open moét blijven voor verkeer, en hiérna zal dus pas (groots) begonnen kunnen worden aan de reconstructie van de Torenstraat! Hierdoor is de reconstructie-start (vooralsnog) verschoven van medio 2020 naar 2021. 

Ons Kerkrade snapt dat de ene reconstructie (Torenstraat) moet wachten op de andere (Waubacherweg) omdat het anders een grote verkeerschaos zal gaan worden in Eygelshoven-Centrum (mn. zaterdags). Zéér spijtig vinden wij echter dat hierbij éérst voor de reconstructie van de Waubacherweg is gekozen en niet voorrang is gegeven aan de reconstructie van de  Torenstraat, zoals voor 2020 ook al was toegezegd door het College.  Jammer, jammer, jammer!! 

Wij blijven uiteraard ook toekomstig voor u de vinger aan de pols houden in dit dossier! 

Fractie Ons Kerkrade
Noud Krasovec, Harm Jacobs, John Roland, Jo Rozema