Project langer thuis Eygelshoven gaat van start
28-04-2021

KerkradeDe gemeente Kerkrade is samen met Zuyd Hogeschool het project Langer Thuis in Eygelshoven gestart. Samen met de inwoners van Eygelshoven wil de gemeente Kerkrade bekijken wat er gedaan kan worden zodat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Zuyd Hogeschool ondersteunt bij de aanpak

en het onderzoek vanuit het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. “De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor levensloopbestendig wonen.

Een levensloopbestendige woning is geschikt om gedurende alle fases van uw leven in te blijven wonen, ook wanneer uw huidige omstandigheden veranderen door bijvoorbeeld kinderen die het huis uit gaan, het willen verduurzamen van uw woning, ouderdom of een beperking.

Levensloopbestendige woningen worden steeds populairder, omdat mensen ouder worden dan voorheen en minder snel in aanmerking komen voor een plek in het verpleeg- of verzorgingstehuis. Daarbij willen mensen vaak zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen”, aldus wethouder Jongen (Volksgezondheid).

Lector Ramon Daniels (Zuyd Hogeschool): “Levensloopbestendig wonen wordt dus steeds belangrijker. Kleine veranderingen in de woning kunnen al een groot verschil maken. Als je toch wilt verduurzamen, waarom dan niet meteen je woning ook levensloopbestendig maken? Bovendien verhoog je meteen het comfort in de woning. Een win-win situatie”.

“Daarom zijn wij als gemeente volop aan de slag met dit project. Samen met de woningcorporaties hebben wij prestatieafspraken waarin dit aan de orde komt. Bij nieuwbouw wordt hier nu standaard rekening mee gehouden”, aldus wethouder Weijers (Wonen/Volkshuisvesting).

Nieuwe website
Als onderdeel van het project Langer Thuis is er ook een nieuwe website ontwikkeld, te vinden op www.levensloopbestendigwonenkerkrade.nl

Het doel van deze website is mensen te informeren over de mogelijkheden rondom het levensloopbestendig maken van hun woning.

Op de nieuwe website kunnen mensen door middel van het beantwoorden van een aantal vragen toetsen hoe levensloopbestendig hun woning is en kan men filmpjes kijken met betrekking tot levensloopbestendig wonen. Daarnaast kunnen bedrijven die zich bezighouden met levensloopbestendig wonen gratis een vermelding op de website aanvragen. Zo kunnen woningbezitters deze bedrijven snel vinden.

Als laatste kunnen mensen een adviesgesprek aanvragen via de nieuwe website.

Adviesgesprek
Inwoners die geïnteresseerd zijn in het levensloopbestendig maken van hun woning, kunnen gratis en vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen op de nieuwe website. Het adviesgesprek zal bestaan uit een fysiek huisbezoek van 1,5 uur, waarbij de coronamaatregelen natuurlijk in acht zullen worden genomen. In deze anderhalf uur zal er worden ingegaan op de wensen van de bewoners. Ook zal de woning in kaart worden gebracht: ruimtes worden opgemeten en er zullen foto’s worden gemaakt. Als laatste wordt er een rapport opgemaakt. Mochten de inwoners vervolgens geïnteresseerd zijn in de volgende stap, zullen zij worden doorverwezen naar de juiste instanties.

Pilot
Momenteel gaat het om een pilot gericht op Eygelshoven. Er is gekozen voor deze buurt omdat hier een hoog percentage eigen huizen bezitters wonen in de leeftijdscategorie 40 – 70 jaar. Bovendien neemt de grijze druk in dit stadsdeel fors toe en is de vergrijzing in de sociale huurwoningen hier lager dan de vergrijzing in koopwoningen. De pilot zal duren tot 31 december 2021. Bij een positief resultaat zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om de samenwerking met Hogeschool Zuyd Hogeschool door te zetten en het project over heel Kerkrade te trekken.

Vragen omtrent dit project of levensloopbestendig wonen kunnen via de website gesteld worden.