Prinsjesdag’i Kirchroa: Ons Kerkrade dik tevreden!! 
16-11-2020

LOGOOnsKekradeAfgelopen week vonden in de gemeenteraad de Kerkraadse Algemene Beschouwingen plaats en de Fractie van Ons Kerkrade kijkt hier zeer positief op terug: ‘We hebben tijdens onze interactieve inbreng een aantal moties ingediend om een aantal zaken die in onze ogen beter moeten of kunnen, ook aan de kaak te stellen!’ aldus OK-Fractievoorzitter John Roland. Uiteindelijk konden meerdere OK-moties op een brede steun van de Raad en/of het College rekenen! Hieronder enkele door Ons Kerkrade aangekaarte onderwerpen kort uitgelicht.  

Ook dit jaar gaf de OK-fractie weer een ‘positief-kritisch’-geluid af. Mn. de gemeentelijke financiën baren de fractie zorgen. De enige knoppen waar dit college nu nog aan kan draaien zijn de gemeentelijke belastingen en schulden (= lenen!). ‘De OZB is de afgelopen 2 jaar al met 10% verhoogd en we hebben op dit moment méér dan 100 miljoen euro geleend: Ook al staat de rente laag, lenen kost altijd geld én we zadelen de toekomstige generaties op met deze lasten en dat is niet wenselijk!’ aldus OK-raadslid Harm Jacobs. Laat “Beleef Kerkrade” niet “BeleeN Kerkrade” worden!

Onze gezamenlijke motie met Burgerbelangen om te onderzoeken hoe nu toekomstig het Kerkraads dialect, dat steeds minder door de jeugdige generatie gesproken wordt, in het onderwijsaanbod bij mn. basisscholen te integreren, kon op een positieve raadsbrede steun rekenen: Sjiek, wa!!!    

De OK-motie om de naar financiële lucht happende Kerkraadse horeca de Precario- en Reclamebelasting met terugwerkende kracht voor 2020 en 2021 alsnog met 100% te verlagen, komt 25 november as. terug in de gemeenteraad. Dit omdat de verantwoordelijk wethouder eerst dient te onderzoeken wat financieel mogelijk en wenselijk is! ‘We wachten met spanning op het financiële resultaat’, aldus OK-raadslid Noud Krasovec.

De grote winkelleegstand (46% leegstand) in het vernieuwde centrum van Kerkrade is een grote doorn in het oog van Ons Kerkrade. Daarom heeft OK het College gevraagd met een actieplan te komen om de huidige bezettingsgraad te verbeteren. De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat dit niet des College’s is maar hij dit wel kan ‘opdragen’ aan de verantwoordelijken in deze: CPK-Retail BV. Ook dit OK-voorstel kon op raadsbrede steun rekenen!      

Harm Jacobs gaf aan dat ons herhaaldelijk klachten bereiken over de vele loszittende kinderkopjes op de markt van Eygelshoven, met menig ongeluk tot gevolg. Mbt tot onze motie om aldaar een algehele ‘Marktstenen-Scan’ te laten maken en vervolgens een verbeterplan op te stellen, werd hij op zijn wenken bediend: de Burgemeester gaf aan dat een gemeentelijke werkgroep dit probleem al onder de loep neemt en ons zal meenemen in de uitkomsten hiervan! Prima!     

Zoals reeds eerder kaartte Ons Kerkrade ook nu weer het te harde én asociale rijgedrag in de vele Kerkraadse straten in het algemeen, en de (Buitenringafrit-)Gravenweg in het bijzonder aan. De verantwoordelijk wethouder gaf aan met onderzoeken/metingen bezig te zijn, ons tijdig van deze uitkomsten op de hoogte te stellen om dan te bezien wat waar mogelijk de juiste oplossingen zouden kunnen zijn! John Roland geeft aan dat dit dus zeer zeker een vervolg zal krijgen!          

Enkel onze motie voor een onderzoek naar ‘Gratis Parkeren’ in onze stad kon niet op een meerderheid van de Raad rekenen. ‘Een gemiste kans!’ aldus Noud Krasovec, ‘omdat wij in onze motie enkel en alleen opriepen om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van gratis-parkeren in onze stad. Dit daar het huidige Parkeerbeleid al jaren tonnen kost!’. De andere oppositiepartijen zagen ook wel iets in zo’n onderzoek, echter de coalitiepartijen wilden het huidige P-beleid nog even ‘parkeren’: Jammer!      

Met 4 Raadsleden en 5 Burgerraadsleden is Ons Kerkrade de op één na grootste partij in de gemeenteraad van Kerkrade. ‘Ons positief-kritische geluid wordt gewaardeerd en vaak erkend, getuige de steun voor de meeste zaken die door onze fractie naar voren werden gebracht. Zo zie je maar dat je als positief-kritische oppositiepartij toch nog genoeg items kunt aankaarten en dingen in gang kunt zetten!’ aldus OK-raadslid Jo Rozema.

Voor de eerste keer sinds haar intrede (2014) in de raadszaal van Kerkrade, stemde de volledige OK-fractie vóór de gemeente ‘Begroting 2021’: een uniek moment aldus! Hierbij gaf Ons Kerkrade wél het statement mee dat de huidige Corona-crisis momenteel partij-overschrijdend werkt, de Raad en partijen deze crisis gezamenlijk te lijf moeten gaan en dit momenteel ook ieders 1e prioriteit zou moeten zijn!    

Blijf gezond, kijk een beetje naar elkaar om en doe dit vooral sámen!

Fractie Ons Kerkrade