Prestatieafspraken 2019 huursector Kerkrade
08-01-2019

1902 huursectorDe gemeente Kerkrade, de woningcorporaties HEEMwonen, Wonen Limburg, Wonen Zuid en hun huurdersorganisaties hebben op 10 december de nieuwe prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. De afspraken hebben betrekking op goed en betaalbaar wonen in de huursector in Kerkrade. Wethouder Tim Weijers (Wonen en volkshuisvesting): “Ieder jaar worden de prestatieafspraken concreter. Ik ben dan ook trots op deze samenwerking en de bijdrage die de corporaties leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de woningmarkt in Kerkrade, onder toeziend oog van de huurdersorganisaties. Samen zorgen we ervoor dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor de mensen die dit hard nodig hebben.”

Prestaties op vijf thema’s

Jaarlijks maakt de gemeente Kerkrade prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. In 2019 werken de partijen samen aan concrete prestaties op vijf thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen met zorg en bijzondere doelgroepen, duurzaamheid en leefbaarheid. Op basis van de gemaakte afspraken verbeteren en verduurzamen de corporaties hun woningen. Soms wordt er gesloopt om nieuwe woningen te kunnen bouwen. HEEMwonen is in 2019 onder andere bezig met de realisatie van het IBA-project SUPERLOCAL in Bleijerheide, Wonen Limburg investeert verder in leefbaarheidsprojecten zoals ‘Eygelshoven Doet!’. En Wonen Zuid start in 2019 met de bouw van 30 levensloopgeschikte gezinswoningen aan de Poyckstraat en de Nassaustraat in Chevremont.

Betaalbaar wonen

Kerkradenaren met een laag inkomen moeten betaalbaar kunnen blijven wonen. Daarom zorgen de corporaties ervoor dat er voor deze doelgroep voldoende woningen beschikbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk dat financieel kwetsbare doelgroepen worden geholpen. Zo werken de betrokken partijen in 2019 samen bij schuldhulpverlening en het voorkomen van uithuiszettingen.

Extra zorg / Speciale doelgroepen

Uiteraard hebben de partijen ook oog voor mensen die extra zorg nodig hebben. Denk aan senioren die langer thuis blijven wonen en hierdoor meer verzorging en aanpassingen in huis nodig hebben. Daarnaast gaat het om kwetsbare mensen die extra hulp nodig hebben of vanuit beschermd wonen of een maatschappelijke opvang naar een reguliere woning verhuizen. En ook aan huisvesting voor andere speciale doelgroepen wordt gedacht, zoals vergunninghouders en mensen die gaan scheiden.

Leefbaar en milieubewust

Om een prettig woonklimaat te bevorderen, werken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties samen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten. Daarnaast zetten zij in op milieubewuste keuzes en maatregelen. Zo zullen in 2019 nieuw te bouwen huurwoningen energiezuinig en gasloos worden gebouwd. Bij renovaties worden bestaande woningen zoveel mogelijk verduurzaamd. De betrokken partijen hebben als uitgangspunt dat de toegepaste duurzaamheidsmaatregelen uiteindelijk een financieel voordeel opleveren voor de huurder.

Belangen gewaarborgd

Niet alleen binnen de Kerkraadse gemeentegrenzen wordt samengewerkt op het gebied van de huursector. Wethouder Weijers: “Ook op regionaal niveau worden de komende maanden afspraken gemaakt. Zo komen we samen met andere gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties elke keer een stapje verder en worden de belangen van huurders optimaal gewaarborgd.”

Toevoegen foto convenant woningcorporaties.

Onderschrift foto:

De verschillende partijen ondertekenen de prestatieafspraken.