Pokemon in Eygelshoven
21-08-2016

1634BordPoke1Al geruime tijd verzamelen dagelijks tientallen pokemon-catchers zich rondom het kleine kerkje aan de Torenstraat
Kennelijk reden om deze waarschuwingsborden te plaatsen. Raadslid Harm Jacobs stelde hierover vragen aan het college van BenW op basis van artikel 38.

Geacht college van Burgemeester en wethouders,

Recentelijk zijn in de Torenstraat in Eygelshoven borden geplaatst die weggebruikers waarschuwen voor overstekende Pokémon spelers. .

In dit kader hebben wij de volgende vragen:
1. Is dit bord door de gemeente geplaatst?
2. Zo ja, op wiens initiatief zijn deze borden geplaatst?
3. Met welk doel zijn deze borden geplaatst?

4. Is het college het met ons eens dat hier sprake is van symptoom bestrijding?
5. Waarom kiest de gemeente voor deze aanpak ipv het aanpakken van de oorzaak van het gevaar?

Omwonenden ervaren veel overlast veroorzaakt door Pokémon spelers.
5. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen of gaat de gemeente nemen om deze overlast een halt toe te roepen?
6. In hoeverre worden omwonenden en welzijnsinstellingen betrokken bij het inkaderen van de ervaren problemen?
7. Heeft de gemeente klachten over deze situatie ontvangen?’

Zondagmorgen waren de borden plotseling weer verdwenen?