Pinksteren en verder in onze parochie
19-05-2020

2020 PinksterenTot Pinksteren 1 juni zijn er geen publieke vieringen toegestaan in de parochie, behalve uitvaarten en huwelijken, in kleine kring. Voor de maand juni geldt er ook nog een maximum van 30 personen. Vanaf juli zouden dan 100 mensen een dienst mogen bijwonen.

Hoe dit concreet uit gaat zien, daarover worden we de komende week geïnformeerd:

“Er wordt door de bisschoppenconferentie hard gewerkt aan een protocol voor de vieringen na 1 juni. Dit protocol moet er in voorzien dat er waardig en veilig kan worden gevierd met inachtneming van de richtlijnen van de overheid op het gebied van corona en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te bereiden. De verwachting is dat dit voor 23 mei gedeeld kan worden met de parochies”, aldus de Nederlandse bisschoppen.

Ik hoop de volgende week dus meer duidelijkheid te kunnen bieden, ook wat betreft doopsels bijvoorbeeld. Gemiddeld zijn er rond de 80 doopsels in Eygelshoven. Dit jaar waren er pas 6!

Tot Pinksteren zal de kerk opengesteld zijn van 17.30-19 uur. 

Nostalgie.

Opvallend is dat op de sociale media heel veel foto’s worden gedeeld van het Eygelshoven van vroeger. Aan de hand daarvan worden oude herinneringen opgehaald. Ik heb gepoogd mijn steentje bij te dragen door het parochiedagboek van pastoor Stevens voor te lezen, in drie delen. U kunt dit terugvinden op de website anselbode.com. Kijkt u dan onder ‘verhalen uit Eygelshoven’.

Hemelvaart

Aanstaande donderdag is Hemelvaart des Heren. Kunt u zich misschien herinneren, dat in de dagen ervoor (maandag t/m woensdag) de zogenaamde Kruisdagen waren, met processie? Zo lees ik in het Kerkklokje van 1965: ‘Kruisprocessie vanaf het H.Hart op de Stegel’. De laatste keer was denk ik in 1968. De intentie toen was ‘vrede in Vietnam’. 

Kruisdagen zijn dagen om Gods bescherming af te smeken over de noden van Kerk en de mensen. Ze vinden hun oorsprong in de 5e eeuw, in Frankrijk. 

Een kleine bedevaart maken, op weg gaan, met een bijzondere intentie. Bijvoorbeeld van het H.Hartbeeld, dat nu naast de kerk staat, naar het kapelletje op de Bossen, of in de Hopel. Ik neem het me voor. 

Pastoor Heemels