Piet Pubben erelid harmonie
18-01-2024

Harmonie St.-Caecilia heeft tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsconcert op zondag 7 januari j.l. Piet Pubben benoemd tot erelid van de vereniging. Piet Pubben, 84 jaar, is al 75 jaar verbonden aan de harmonie van Eygelshoven. Sinds 1968 woont Piet in het noorden van het land, maar keert voor alle concerten en evenementen van de harmonie terug naar Eygelshoven.

Piet Pubben was als klein jongetje al gefascineerd door de harmonie, waar zijn vader solo-klarinettist was. Trok de harmonie uit, dan was Piet ook op straat en hobbelde achter de harmonie aan. Dat deden kinderen destijds nog!
Als 9-jarige meldde Piet zich bij de harmonie en kreeg les op klarinet van de heer Huub Abrahams. Om serieus klarinet te spelen gaf Piet zijn tweede hobby -voetballen bij RKEVV Laura- al snel op. “Dat ging niet samen”, zegt Piet. “Je kunt maar één meester dienen en mijn voorkeur ging uit naar het maken van muziek. Ik heb van kinds af aan een liefde voor het maken, en zeer zeker ook het beluisteren van muziek ontwikkeld.”

In 1968 verhuist Piet voor een baan bij KLM naar Amsterdam. Daar leert hij zijn vrouyw Anneke kennen en samen verhuizen ze naar Hoofddoirp, waar zij nu nog steeds wonen. De verhuizing betekende een belemmering om de repetities in Eygelshoven bij te wonen. Maar Piet bleef lid, oefende thuis de muziekstukken die bij het harmonie-orkest op de pupiter lagen en kwam steevast een of twee repetities vóór een concert terug naar Eygelshoven om deel uit te maken van het orkest bij uitvoeringen. Dan ben je een verenigingsman in hart en nieren. Hoofddorp ligt namelijk zo’n 230 kilometer van Eygelshoven en de reis per auto duurt zonder oponthoud toch al snel een kleine drie uurtjes.

Piet Pubben beleefde vele onuitwisbare momenten met de harmonie. Hij kan zich nog goed zijn eerste concertreis herinneren naar Wuppertal in 1952. Het orkest speelde destijds o.l.v. de heer Maessen. Jarenlang heeft Piet ook gespeeld onder leiding van de legendarische dirigent Kuypers en maakte onder diens leiding veel bondsconcoursen en concertreizen naar Pfaffenroth mee.
“Muziek verbindt” zegt Piet. “Het lijkt een afgetrapt gezegde, maar wat heb ik mooie vriendschappen door muziek gekend, en heb ik nog steeds. Zo lang ik kan, zal ik de afstand tussen Hoofddorp en Eygelshoven overbruggen om deel te blijven uitmaken van harmonie St.-Caecilia”.