Paasboodschap Pastoor Heemels
10-04-2017

PasenOp Paaszondag, vroeg in de ochtend, gebeurt er iets dat onbeschrijfelijk is.

Na enige aarzeling en twijfel getuigen de leerlingen:

Hij leeft! Hij heeft zich te zien gegeven. De echte Jezus van tevoren.

De sporen van de kruisweg zijn nog niet uitgewist. En toch is alles anders.

Hij leeft tussen hen, en toch bij Zijn Vader, waar Hij vanaf nu Zijn thuis heeft. En de leerlingen ontvangen de opdracht om verder te zetten waaraan Hij begonnen is: de verwezenlijking van Zijn droom van vrede. Voor die opdracht worden zij toegerust met Zijn Geest.

Heer Jezus, versterk in ons het geloof

dat Gij leeft bij Uw Vader

en dat Gij leeft in ons,

in allen die Uw werk verderzetten,

Uw werk van vrede

in de harten van de mensen,

in de huizen van de mensen,

in de wereld van de mensen.

Amen.

Van harte een zalig en gezegend Paasfeest toegewenst. Het perspectief, de richting van de kruisweg is Pasen: met vallen en opstaan op weg naar het Licht.

Pastoor Heemels