Nieuwe trap in wandelroute Wormdal
05-03-2017

1710 Trap Wormdal 1Door het Wormdal kun je prachtig wandelen. Op een van de wandelroutes moet een spoorwegtalud overgestoken worden. Voor het grote aantal wandelaars een obstakel dat niet eenvoudig genomen kon worden. Dankzij het samenwerkingsverband Eurode heeft de gemeente Kerkrade hier nu een trap aangelegd, waardoor het spoorwegtalud op een veilige manier gepasseerd kan worden.

Enige jaren geleden is door Eurode een wandelboekje uitgegeven genaamd ‘11 wandelingen in Eurode, Grenzeloos goed’. Al na één wandelseizoen bleek een tweede druk noodzakelijk om aan de grote vraag naar de boekjes te kunnen voldoen. Enkele wandelingen uit dit boekje voeren langs en door het Wormdal met daaraan gelegen de Baalsbruggermolen als belangrijk onderdeel van de historische Eurode-driehoek. Naast de molen, maken ook de Burcht Rode en het Abdijcomplex Rolduc, deel uit van de driehoek.

Een knooppunt op de Hagenrode route, een van de schilderachtige wandelingen door het Wormdal, vormt een spoorwegtalud. Voor de vele wandelaars vormde de spoorbrug een obstakel waar de veiligheid van de gebruikers van de paden in het gedrang kwam. Als gevolg van het gedeelde eigendom is in samenspraak met buurgemeente Herzogenrath de realisatie van de trap uitgevoerd door de Gemeente Kerkrade. Zo kunnen de wandelaars op een veilige manier gebruik blijven maken van deze oversteek over de Worm. Het boekje met 11 wandelroutes in Eurode is gratis verkrijgbaar bij het Stadskantoor (Markt 33) en de VVV (Hoofdstraat 2).