Nieuwe toekomst voor Nieuw Ehrenstein
29-05-2017

Kerkrade en Limburgs Landschap gaan samenwerken aan de toekomst van Nieuw Ehrenstein

1722 NieuwEhrensteinOp donderdag 18 mei werd de eerste steen gelegd door wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening, Toerisme) van de gemeente Kerkrade en Wilfred Alblas directeur-rentmeester van Stichting het Limburgs Landschap aan de villa Nieuw Ehrenstein in de Anstelvallei in Kerkrade.

Achtergrond

De Anstelvallei is voor velen een onontdekte ‘groene long’ aan de rand van Kerkrade. Het is een geliefd wandelgebied voor de inwoners van de wijk Chevremont, maar van verder weg komen er nog te weinig mensen. De afwisseling tussen hellingbossen, het enige stuwmeer van Nederland, glooiende weilanden en akkers, heggen en een hoogstamboomgaarden maakt het een karakteristiek Zuid-Limburgs Landschap. Opvallend zijn twee gebouwencomplexen: de villa Nieuw Ehrenstein met boerderij en verderop de boerderij Klarenanstel. De gemeente was al jaren op zoek naar een partij die een nieuwe toekomst kon geven aan het vervallen 18de-eeuwse boerderijcomplex. Het Limburgs Landschap is op veel plaatsen als ‘vangnet’ opgetreden bij bijzondere monumenten. Maar vooral de relatie met het omringende landschap maakt het een bijzonder project voor de stichting die in heel Limburg bijzondere plekken restaureert en beheert.

Groot plan

Voor de hele Anstelvallei is een toekomstplan gemaakt zodat het gebied meer beleefd kan worden door bezoekers, de natuurwaarden omhoog gaan en de landschappelijke variatie wordt vergroot. Ook zijn er nieuwe routestructuren aangelegd. Belangrijke onderdelen zijn de herbestemmingen van de grote gebouwen. Natuurlijk is financiering van het grote restauratieproject een zware klus geweest. Met steun van met name provincie Limburg en de gemeente Kerkrade is nu de basis gelegd voor de restauratie en de herbestemming. De afgelopen periode is het hele complex opgeruimd en veilig gemaakt. Nu start de ingrijpende restauratie. Deze is naar verwachting media 2018 afgerond.