Nieuwe toekomst voor Campus Kerkrade
19-02-2018

1808 campusHet college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Campus te herstellen. Op woensdag 21 februari wordt hierover gesproken in de commissievergadering van Grondgebied en Economische Zaken. De gemeenteraad zal uiteindelijk besluiten of het ingediende herstelplan wordt uitgevoerd.

“We werken al jaren aan een oplossing voor de Campus. Het was een ingewikkeld en complex dossier. Ik ben blij dat er nu weer toekomst is voor dit prachtige multifunctionele gebouw. Ik hoop dan ook dat de gemeenteraad het collegebesluit onderschrijft zodat we snel aan de slag kunnen”, zegt wethouder Jo Bok (Vastgoed).

Onderzoeken

De afgelopen jaren is het gebouw door diverse deskundigen onderzocht. Dit leidde echter niet tot een eenduidig advies waardoor de gemeente de deuren van de Campus gesloten moest houden. Inmiddels zijn de experts het erover eens dat het gebouw veilig is maar dat er wel bouwkundige verbeteringen nodig zijn om het weer in gebruik te kunnen nemen. Hierbij moet gedacht worden aan een sterkere verankering van wanden en vloeren maar ook aan cosmetische ingrepen zoals het aanbrengen van een nieuwe coating op de vloeren. Als de gemeenteraad op 7 maart instemt met de plannen, zullen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk starten.

Nieuwe invulling

Hoe de nieuwe invulling er exact gaat uitzien, is nog niet bekend. De afgelopen periode hebben zich reeds belangstellenden gemeld die het gebouw willen kopen of exploiteren. De komende maanden wordt de haalbaarheid van de ideeën nader onderzocht.

Sluiting in 2012

De Campus werd op 28 september 2012 gesloten omdat de veiligheid van de 1700 gebruikers niet gegarandeerd kon worden. Op het moment van sluiting maakte de SVOPL (vmbo basis en kader van het Charlemagne College), de Muziekschool Kerkrade, de Vrije Akademie Zuid-Oostelijke Mijnstreek, welzijnswerk Impuls en de Stichting Popmuziek Kerkrade gebruik van het gebouw. De gemeente slaagde er in korte tijd in om iedereen in een vervangende locatie onder te brengen. Zo kon bijvoorbeeld het onderwijs al binnen enkele dagen worden hervat.