Mis en buurtbrunch bijzonder goed geslaagd
15-05-2017

1720 BuurtbrunchBijna 150 personen woonden op zondag 07 mei de openluchtmis bij aan de Mariakapel, Op de Bossen en namen daarna deel aan de aansluitende buurtbrunch. Daarmee mag het Bewoners Initiatief op de Bossen (BIB) terugkijken op een geslaagde activiteit. De openluchtmis werd opgedragen door Pastoor Heemels en muzikaal begeleid door koorgezang van JoKoJo, de heer Heydendael met mondharmonica en zang door Jan van Hattum.

Na de mis werd genoten van de buurtbrunch, waarbij natuurlijk samen oude herinneringen werden opgehaald maar ook plannen werden gesmeed voor de toekomst. De buurtbewoners maakten er een leuke en gezellige dag van en hielpen daarmee de leefbaarheid in de buurt weer een stapje vooruit. Het BIB is zich bewust dat je een dergelijke omvangrijke activiteit niet zonder hulp kunt organiseren en bedankt daarom:

Bewonersplatform Noord, gemeente Kerkrade, bakkerij Wido Thuis, slagerij Jongen, het Socio, de processie commissie, familie Bremen, De Anselbode, pastoor Heemels, de heer Pauly, de kosters van de Maria kapel, John Roland, scouting Eygelshoven, het Laura fonds en flowershop Blossom.

Ook mogen de vrijwilligers uit de buurt niet vergeten worden. Door hun enthousiaste inzet is deze dag weer bijzonder goed verlopen. Tenslotte een woord van dank aan iedereen die deelgenomen heeft aan deze mooie dag.

Voor meer info over het Bewoners Initiatief op de Bossen, kunt u contact opnemen met Frank Weelen, telefoon 06-40266749 of mail: F.Weelen@home.