Mijnschade?
16-01-2017

1703 mijnwaterschadeHet bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg heeft besloten tot een meer genuanceerde uitleg van de schaderegeling die zij sinds begin dit jaar uitvoert. De regeling is bedoeld voor het herstel van bouwtechnische gebreken aan woningen die de veiligheid van bewoning dan wel de bewoonbaarheid en leefbaarheid in de weg staan.

In de praktijk heeft het bestuur de restrictie gemaakt dat er sprake moest zijn van een acute situatie. Dat betekent dat gevallen van mijn(water)schade waar sprake is van een schrijnende woonsituatie maar niet van een acute dreiging, buiten het bereik van de regeling vallen.

De stichting heeft het afgelopen jaar ervaring met de regeling opgedaan. Aan de hand daarvan is besloten nu ook aanvragen voor schadegevallen in behandeling te nemen waarbij niet acuut maar wel op korte termijn de veiligheid van bewoning in het geding is. Daarbij moet het dan gaan om een ernstige beschadiging van de draagconstructie van de woning waarvan duidelijk is dat ingrijpen op korte termijn noodzakelijk is. Met deze genuanceerde uitleg van de regeling wordt voorkomen dat de situatie erger wordt. Bovendien verwacht de stichting dat eerder ingrijpen kostenbesparend werkt.

Inwoners van gemeenten in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek die denken dat zij onder de nieuwe uitleg van de regeling vallen, kunnen een aanvraag indienen via de website www.mijnwaterschade.nl.