Meedenker voor senioren
15-05-2023

In de Anselbode van 24 april kon u lezen, dat de Seniorenraad van de gemeente Kerkrade, wekelijks, op woensdagmorgen spreekuur houdt voor senioren vanaf 65 jaar, die een handje hulp kunnen gebruiken van een meedenker, bij een probleem, waar moeilijk uit te komen is. De interesse van uw redacteur is gewekt en hij gaat op zoek naar het werk van de Seniorenraad. Hij komt in contact met Margriet van Leusen (71), voorzitter van de Seniorenraad en al sinds jaar en dag, wonend in Eygelshoven. Een afspraak voor een interview met haar is vlug gemaakt en vol enthousiasme vertelt Margriet, twee uur lang over hoe de Seniorenraad langzaam verandert van een ‘papieren’ adviesorgaan naar een actieve benadering van de senioren in Kerkrade. Deze week aan het woord: Margriet van Leusen – Michorius (71) voorzitter van de Seniorenraad van Kerkrade.

Margriet van Leusen – Michorius:
“Mijn werkzame leven lag grotendeels in de Westelijke Mijnstreek. Ik was werkzaam bij het Algemeen Maatschappelijk Werk, eerst als Maatschappelijk Werkster. Tegen het einde van mijn loopbaan hield ik mij bezig met beleidsmatige zaken. Rond de tijd dat ik met pensioen ging en zoals zo velen belandde in het vrijwilligerswerk, zo kwam ik bij de Seniorenraad terecht. Dat is nu zo’n veertien jaar geleden. De laatste vier jaar ben ik voorzitter.

Margriet over de Seniorenraad:
De Seniorenraad bestaat uit twaalf leden, die verspreid in Kerkrade wonen, zodat zoveel mogelijk woonkernen vertegenwoordigd zijn. Zij vertegenwoordigen de senioren binnen diverse werkgroepen van de gemeente. Zelf zit ik in de adviesraad -AMO (Adviesraad Maatschappelijke Ontwikkeling). Deze adviesraad heette tot voor kort WMO en hierin gaat het voor ouderen over belangrijke onderwerpen, zoals hulp in de huishouding, vervoer, persoonlijke begeleiding, eenzaamheid, mantelzorg, etc. De taken van de AMO zijn breder geworden en er valt nu ook de Jeugdzorg en Participatie onder.

Oorspronkelijk was de Seniorenraad een adviesorgaan, die gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies gaf aan het College van Burgemeester en Wethouders. Wat ik het mooie van de Seniorenraad vindt is, dat je toch een stuk mee kunt bepalen van het beleid voor ouderen binnen Kerkrade. Daarom moeten we als Seniorenraad ook veel meer naar buiten om die signalen nog beter te kunnen opvangen en om zo de verbinding met de ouderen te kunnen maken. Daar hebben we de laatste jaren dan ook heel wat projecten gestart, samen met onze partners, zoals het project eenzaamheid, valpreventie, Langer thuis en nu weer de Meedenker. Met nadruk wil ik nog even aangeven dat we nauw samenwerken met onze partners. In Eygelshoven zijn dit vooral Meander en Impuls. De vrijwilligers komen tijdens deze projecten persoonlijk met de senioren in gesprek, over allerlei verschillende onderwerpen.

We zoeken altijd naar passende partners als we weer met een project beginnen. Ik zal je een voorbeeld geven Wim. In september organiseren wij, in het Socio samen met Impuls een gezellige bijeenkomst. In de week een tegen eenzaamheid, deze is vanaf 28 september tot en met 5 oktober worden er allerlei extra activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Wij richten ons op de senioren in het kader ‘Een tegen eenzaamheid’. Voor deze bijeenkomst op 28 september hebben we de Heemkundevereniging gevraagd om aan het programma mee te werken. Het is nog niet helemaal rond, maar wel een voorbeeld, dat partners altijd welkom zijn. Ik verklap nog niks, maar dat het over de geschiedenis van Eygelshoven gaat, moge duidelijk zijn.
Deze bijeenkomsten in de week ‘Een tegen de eenzaamheid’ komen jaarlijks terug. Vorig jaar werd die gehouden in het Westhoes en het Socio, het jaar daarvoor in het Westhoes en het Catharinahoes en nu, dus in september weer in het Socio.

We hebben ook vier keer per jaar overleg met Seniorenraden in de Parkstad. We wisselen dan projecten uit en delen ontwikkelingen met elkaar. Verder hebben we in de drie Wijkplatforms ook een vertegenwoordiger, zodat we ook daar signalen kunnen opvangen over onderwerpen die bij de senioren spelen.

Alle werkgroepen zijn natuurlijk belangrijk, maar eentje wil ik toch nog even benoemen, namelijk de werkgroep Ongehinderd. Hierin worden regels en oplossingen besproken, die het mogelijk maken dat iedereen, op een makkelijke manier een openbaar gebouw binnen kan. Dit onderwerp is natuurlijk heel breed en gaat niet alleen over de belangen van senioren, maar ook voor gehandicapten, rijders van scoot-mobiels en moeders met kinderwagens.

Margriet over de Meedenkers:
Zoals ik zojuist al vertelde, zijn we eind april gestart met een spreekuur door de meedenkers. Het is altijd wel fijn als er iemand met je meedenkt en je helpt om de zaken weer op orde te krijgen, als je tegen een situatie of probleem aanloopt waar je alleen lastig uitkomt. Je kunt dan gratis de hulp van een Meedenker/Cliëntondersteuner inschakelen.

Het is de eerste keer dat we, als seniorenraad een spreekuur organiseren. We gaan dus de wijk in en dat doen we in Eygelshoven op woensdagmorgen van 10.15 uur tot 12.15 uur, in het jongerencentrum ‘De Dream’ in het Socio, Laurastraat 10, ingang naast de kegelbaan. Tijdens dit spreekuur kan in alle rust een gesprek gevoerd worden met een meedenker. Ook geven zij informatie over activiteiten, voorzieningen en kunnen zij behulpzaam zijn bij alle vragen over wonen, welzijn en zorg. De meedenkers zijn zelf senioren en daarmee hopen we iets laagdrempeliger te worden voor ouderen. Voorlopig geven we het spreekuur de kans tot het einde van het jaar en dan bekijken we of en hoe we er mee verder gaan. O, ja het meedenkersproject is erg breed. In alle organisaties tref je meedenkers aan, beroepskrachten en vrijwilligers, zoals ook bij MEE en Impuls om er twee te noemen. De meedenkers zijn voor hun taak opgeleid en hebben een goede kennis van de sociale kaart. Ze weten dus wat er, op sociaal gebied, allemaal speelt in Kerkrade.

Tot slot
Dit keer is de laatste vraag niet, hoe lang Margriet nog door gaat met haar vrijwilligerswerk bij de seniorenraad. Iemand die hierover twee uur lang, zo enthousiast kan vertellen, gaat voorlopig beslist nog niet stoppen. We bedanken Margriet voor het interview en wensen haar veel succes met de seniorenraad.

Op de foto Margriets van Leusen – Michorius en Wim Beulen