Lintje voor Lieske Cohnen-Bruins
30-04-2019

1918 KO CohnenAfgelopen vrijdag werd Lieske Cohnen door burgemeester Jos Som gedecoreerd met de versierselen behorende bij de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Zij nam deze onderscheiding in ontvangst op haar thuisadres aan de Laethof, alwaar zij sinds eind vorig jaar woont samen met haar man.

Van 1975 tot 1990 is mevrouw Cohnen-Bruins actief geweest bij voetbalvereniging RKTSV Terwinselen. Hier heeft zij zich tussen 1975 en 1990 ingezet als jeugdtrainer en –coach van de pupillen (leeftijdsgroep 6-12 jaar). Ze is medeoprichter en sinds 2007 voorzitter van het Ziekenapostolaat Kaalheide. Zij realiseerde samen met de diaken de doorstart van de parochiële ziekenzorg. Daarnaast organiseert ze de Kerst- en Paasviering en de jaarlijkse excursie. Ook verricht zij bezoekwerk bij zieken en ouderen. Tussen 2008 en 2013 is zij bestuurslid geweest van de R.K. Parochie Heilige Jozef te Kaalheide.  Tussen 1983 en 2013 vervulde Lieske de taken van penningmeester en voorzitter bij de Hartstichting Kerkrade. Daarnaast is zij sinds 1990 vrijwilliger bij de Vasteloavendsverain Kirchroa-West. Vanaf 2005 is mevrouw Cohnen-Bruins actief als secretaris van de Ouderen Sociëteit Elberenveld te Kerkrade- West. Hiervoor was zij al kaderlid bij de Ouderen Sociëteit Kaalheide, dat in 2005 fuseerde met bovengenoemde vereniging. Bij de Ouderen Sociëteit Elberenveld is mevrouw Cohnen-Bruins de drijvende kracht achter