Kers op taart’ komt dichterbij…
30-04-2019

1918 RogerenRuthWanneer op 29 mei het monument d’r Vóttekletsjer vanuit Meerssen naar het Eygelshovense scoutinggebouw verplaatst wordt, is de onthulling van dit monument alweer een ferme stap vooruit. De 4 meter hoge kolos zal door de kunstenares, Miriam Vleugels, in het scoutinggebouw beschilderd worden om op zondag 16 juni, op de rotonde, de onthulling te ondergaan. Zoals eerder gememoreerd de spreekwoordelijke ‘kers op de taart’ van het in 2002 opgerichte buurtcomité ‘Laurastraat Leefstraat’ als beloning van de jarenlange ‘strijd’ om de Laurastraat niet alleen leefbaarder doch ook verkeersveiliger te maken. Voorzitter Roger Hoofs en Ruth Kleijnen (werkgroep Rotonde) kijken niet alleen terug, doch ook vreugdevol vooruit.

Onder het genot van een kopje koffie bespreekt Roger Hoofs de ’tijdlijn Laurastraat’: “Reden voor de oprichting van het buurtcomité was klip en klaar dat de verkeersveiligheid in de Laurastraat het nodige te wensen overliet. Het comité, naast Roger ook Annet Hoek, Ruth Kleijnen, Mariette Meysters en Wim Vinken, heeft bij de gemeente Kerkrade aan de bel getrokken. Meerdere malen overigens werd overlegd en geschreven en werd met burgemeester Som, bij het zoveelste overleg, de trage wijze van handelen en communiceren vanuit de gemeente besproken. Het is inmiddels maart 2004 wanneer met wethouder Frans Krasovec, verkeersmaatregelen worden besproken om de Laurastraat verkeersveiliger te maken, in het bijzijn van ambtenaar de heer Van der Leek. In 2005 wordt een onderzoek gestart naar het verbod van vrachtverkeer in de Laurastraat. Er vinden diverse aanpassingen plaats zoals ‘punaises’ op de straat, verbod vrachtverkeer (bergaf, richting Veldhofstraat), spiegels en VOP’s. Het buurtcomité komt hierna ‘in ruste’, maar neemt de jaarlijkse carnavalsversiering van de straat voor haar rekening vanaf 2006 tot de dag van heden omdat de aan de Laurastraat woonachtige prins Tijs I in 2006 aldaar zijn prinselijke residentie heeft.”

Wakker geschud

Op 28 juli 2011 is het de heer René Hanneman die middels de lokale media mededeling doet van de oprichting van een actiecomité inzake verkeersveiligheid in de Laurastraat voor wat het betreft het gedeelte Bosweg tot aan de Veldhofstraat. Dit als gevolg van de nieuw ontstane situatie door de herinrichting van de markt. Reden voor Laurastraat Leefstraat om uit haar winterslaap te ontwaken en de handen met initiatiefgroep Hanneman in elkaar te steken.

Roger vervolgt: “Er wordt een bewonersbijeenkomst belegd op 24 oktober 2011 in samenspraak met wethouder Tim Weijers. Niet alleen de bewoners van de Laurastraat doch ook alle bezorgde inwoners van Eygelshoven, zijn uitgenodigd. Op deze avond, door bijna 100 bewoners bijgewoond, zijn ook aanwezig de wethouder, ambtenaren gemeente Kerkrade, initiatiefgroep Hanneman, Bewonersplatform Kerkrade-Noord, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg en fractie Jacobs (Ons Kerkrade). 

De bewonersbijeenkomst resulteert in de oprichting van de ‘werkgroep Laurastraat’ die zich als prioriteit stelt om de Laurastraat nog leefbaarder en nog veiliger te maken. In 2014 vraagt de gemeente Kerkrade subsidie aan bij de Provincie Limburg voor het project Laurastraat. In februari 2017 wordt dan (eindelijk) het civieltechnisch werk gestart. Het moge duidelijk zijn dat het buurtcomité zich niet beperkt tot de Laurastraat alleen, ook de aangrenzende straten sluiten zich aan.

Rotonde

Ondertussen vinden de werkzaamheden plaats aan de Buitenring (N300) en de nodige verkeershinder veroorzaken. Niettemin wordt er op de Laurastraat hoek Kommerveldlaan een royale rotonde gerealiseerd ten gunste van de verkeersveiligheid. De werkgroep Rotonde wordt in het leven geroepen om invulling te geven aan deze rotonde. Ruth Kleijnen: “Binnen deze werkgroep wordt al snel besloten dat de rotonde een standbeeld waardig is, immers één van de entree’s van Eygelshoven. Via een enquete op de sociale media wordt gekozen voor d’r Vóttekletsjer, de naam voor Eygelshoven in carnavalstijd. De gemeente Kerkrade maakt via de sociale media het eerste conceptontwerp van het kunstwerk bekend, wat tot consternatie leidde. Deze storm is gaan liggen, nadat er in samenwerking met het Bewonersplatform een inloopavond werd georganiseerd in het Scoutinggebouw. Nadat vele plooien zijn gladgestreken, de samenwerking met bewoners en verenigingen is besproken, wordt nu gewerkt aan de onthulling van het monument op vaderdag 2019.”

Beschildering

Roger: “Wellicht een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie, dit 17-jarig verloop van de realisatie van veiligheid en leefbaarheid, waarbij de onthulling de ‘kers op de taart’ gaat worden, immers de Laurastraat is af.. Dat het comité daarna zal blijven werken aan de leefbaarheid van de Laurastraat en de aanpalende straten moge duidelijk zijn.” 

Overigens, de financiering van dit project wordt bekostigd door de werkgroep zelf en niet door gemeente en/of andere instanties, zoals met name in de sociale media wel eens wordt vermeld.

Ruth sluit aan: “Op 29 mei wordt het kunstwerk van Miriam Vleugels naar Eygelshoven getransporteerd om daar de ‘finishing touch’ te krijgen door de kunstenares ‘herself’ om daar beschilderd te worden door haar. Dit vindt plaats in het Scoutinggebouw. Alle inwoners van Eygelshoven zijn welkom om deze beschildering bij te wonen. Van 3 juni tot en met 7 juni (tussen van 11.00 en 16.00 uur) onder het genot van een kopje koffie bijgewoond worden. Over transparantie gesproken..”

Houd met name de Anselbode de komende weken in de gaten voor wat betreft de voortgang van d’r Vottekletsjer. ‘Ut geet drop aa’.