Jo en Marc richten deel van kerkhof opnieuw in
13-10-2020

42 BewonerdPl 2Jo Charlier en Marc Scholtes maken als vrijwilligers al geruime tijd deel uit van het bewonersplatform Kerkrade-Noord en hielpen mee bij heel wat gerealiseerde projecten in de wijk. Nu zijn beiden druk bezig met het verfraaien van het zogenaamd protestants of openbaar gedeelte van de begraafplaats aan de Rimburgerweg.

Marc: “Het begon eigenlijk allemaal met een heel ander plan. In, ik dacht eind 2016, waren we druk in de weer met het realiseren van een voedselbos. Dat is een door mensenhand aangelegd bos met veel verschillende soorten voornamelijk vruchtdragende bomen en planten. Je kunt dan denken aan notenbomen, appelbomen, perenbomen, maar ook frambozen- en bramenstruiken. Zeg maar dat je in de ideale situatie in zo’n bos genoeg voedsel kunt vinden om als mens te overleven”.

Jo vult aan: “Door de woningvereniging werd ons een stuk weiland achter de Grote Stegel ter beschikking gesteld. Plannen lagen klaar en er was al een ontwerp voor het eerste `Eygelshovense voedselbos’. Alleen moesten we nog toestemming krijgen om vanuit de Grote Stegel over andermans land in het bos te komen. Het recht van overpad noemt men dat. De onderhandelingen met de rechthebbende duurden en duurden maar en uiteindelijk hebben we de gesprekken afgekapt. Jammer, maar er was geen doorkomen aan. Een andere mogelijkheid was om langs de kerk bij het geplande voedselbos te komen. Bij een van de eerste gesprekken hierover met het kerkbestuur, attendeerde pastoor Heemels ons op het protestante gedeelte van het kerkhof aan de Rimburgerweg, dat er behoorlijk onderkomen bij lag.

Marc: “Jammer genoeg konden we onze plannen voor een voedselbos hier niet realiseren, maar we zagen in het verfraaien van dit gedeelte van de begraafplaats wel een mooie uitdaging. Het plan voedselbos werd uitgesteld en we kozen ervoor om het ‘protestante kerkhof’ op te knappen. Inmiddels zijn we met de werkzaamheden gestart. Het kerkbestuur zorgde ervoor dat enkele zwaar onderkomen grafstenen werden weggehaald. We maakten een ontwerp, waarin een viertal steenperken, de aandacht trekken. Het op een na grootste perk zijn we inmiddels aan het vullen met lavendel.”
Jo: “Het advies over welke soorten lavendel waar kwamen te staan, kregen we van de kwekerij Bastin uit Aalbeek, de lavendelspecialist van Nederland. De eigenaar is een echte lavendel liefhebber, die over deze plant zelfs meerdere boeken heeft geschreven. Tussen de maaskeien, die de perken markeren, voelt de hagedispopulatie, die zich op de begraafplaats bevindt, zich thuis. Dus dat is een extra plus. Verder gaan wij op zijn advies meerdere soorten lavendel gebruiken.”

Marc: “Natuurlijk komen er meer planten dan alleen lavendel. Maar bij de keuze speelt uiteraard wel mee, dat ze insectvriendelijk moeten zijn. Och ja, schiet me net te binnen dat we ook de zitbank gaan vervangen. Het duurt nog wel een tijdje totdat het er zo uit ziet, zoals we het graag willen.”

Jo: “Het project gaat inderdaad nog wel even duren en ik denk zeker tot voorjaar 2021. De kosten worden gedragen door het leefbaarheidsfonds en we hebben een mooie gift gekregen van het Laurafonds.

Kader
Het Bewonersplatform Kerkrade-Noord is een netwerk van wijkbewoners dat geregeld bij elkaar komt om zaken betreffende leefbaarheid, participatie en wijkontwikkeling te bespreken.
Het Bewonersplatform heeft daarvoor een convenant gesloten met de gemeente Kerkrade, waarin de afspraken en bevoegdheden zijn vastgelegd.

Op de foto Jo Charlier, Marc Scholtes, Irma Charlier en Peter Janssen.