Je staat er niet alleen voor…
22-07-2020

Eenzaamheid losDe gemeente Kerkrade investeert fors in de aanpak van eenzaamheid onder haar inwoners. Het probleem is erkend en de gemeente Kerkrade loopt voorop in de aanpak ervan. Uit het laatste Burgeronderzoek is gebleken dat 16% van de Kerkradenaren zich vaak of soms eenzaam voelt. Het weinig of geen contact hebben met andere mensen (sociale eenzaamheid) springt hierbij het meest in het oog.Wethouder Jongen (Wmo):

“Door de Seniorenraad is het onderwerp Eenzaamheid nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Wij hebben geld vrijgemaakt voor de aanpak van dit probleem”. Martin Simons, voorzitter van de Seniorenraad: “Te veel inwoners raken in een sociaal isolement, vooral bij ouderen is dit aan de orde”.

 Aanpak

In de zomer van 2017 is de gemeente Kerkrade gestart met de aanpak van eenzaamheid in Eygelshoven en Chevremont. De aandacht is in eerste instantie gericht op de 65 plussers. Andere doelgroepen komen ook aan de beurt. De opgedane ervaringen worden nu ingezet voor een vervolg van het project in Kerkrade-Oost en Kerkrade-Centrum. 

Activiteiten zijn er voldoende in Kerkrade, zoals onder anderen bewegen voor ouderen, bloemschikken en computercursussen. Het probleem is vaak dat men niet wéét welke mogelijkheden er zijn. Ook kan vervoer naar een activiteit een probleem zijn. Om die groep eenzame ouderen die dan maar thuis blijven zitten te bereiken, worden de huishoudelijke hulpen van MeanderGroep ingezet. Tijdens de reguliere werkzaamheden zoals het poetsen en strijken, komen meestal de nodige gesprekken op gang. Het is dan zaak goed te luisteren. Zo kan men erachter komen hoe de oudere zich voelt, wat hij of zij nodig heeft en kunnen de meest passende activiteiten onder de aandacht worden gebracht. 

Daarnaast zullen er vrijwilligers op pad gaan om ouderen te bezoeken. Ze gaan in gesprek en proberen samen het antwoord te vinden op de vraag: wat kunnen wij doen om uw eenzaamheid op te lossen? De vrijwilligers kunnen de weg wijzen in het aanbod van activiteiten en samen met de oudere kunnen ze op zoek gaan naar een passende activiteit. Vaak ervaren mensen een drempel om actie te ondernemen. De een voelt zich goed in een grote groep, de ander functioneert nu eenmaal beter in een kleiner gezelschap. De vrijwilligers gaan mensen helpen over die drempel heen te stappen. Voor die extra tijd en het bijscholen van de huishoudelijke hulpen en vrijwilligers stelt de gemeente geld beschikbaar. 

Vrijwilligers en huishoudelijke hulpen zijn de ogen en oren, maar íedere inwoner van Kerkrade kan zich inzetten om eenzaamheid bij buurtbewoners terug te dringen en om de sociale relaties en onderlinge betrokkenheid terug te brengen in de wijken. Let op elkaar, praat met elkaar. 

Verder is het contact krijgen en houden met buren en buurtbewoners in de aanpak van het project eenzaamheid van de gemeente opgenomen.

Meer informatie?
Bel met het Meldpunt Eenzaamheid (Ouderenwelzijn Kerkrade, Impuls, bereikbaar tijdens kantooruren), telefoonnummer 045-54 56 351 of
e-mail: info@impulskerkrade.nl