Integraal Kindcentrum in Eygelshoven
15-01-2019

1903 kinderopvang logoKinder Opvang Parkstad en onderwijsstichting Movare zijn samen met de gemeente druk doende om het eerste Integraal Kindcentrum (IKC) in Kerkrade te realiseren. Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderopvang en welzijnswerk voor kinderen zijn gehuisvest. Het is voor kinderen van 0-12 jaar, dé plek waar ze kunnen leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Een IKC biedt kinderen ook een dagprogramma zolang als zij willen deelnemen. Het vindt plaats op één locatie en is daardoor ook een nieuwe manier van werken voor alle medewerkers. Basisschool de Veldhof, peuteropvang Hummelhof en buitenschoolse opvang Vierpuntkom zullen samen verder gaan als IKC. Bij deze ontwikkeling hoort ook dat we samen verder gaan onder één nieuwe naam en logo.

Prijsvraag!

We nodigen iedereen (kinderen, ouders, verzorgers, medewerkers en buurtbewoners) uit om met ons mee te denken over een nieuwe naam. Wij zoeken een naam die past bij: De omgeving waar het gebouw staat, de talenten van onze kinderen, samen leren en samen leven. Een naam die ook over 10 jaar nog fijn klinkt. Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw logo. Heeft u zelf of kent u iemand in uw omgeving met ontwerptalenten? Zet dit talent dan aan het werk.

Naast eeuwige roem wordt de bedenker van de gekozen naam uitgenodigd voor de feestelijke onthulling van onze nieuwe naam en logo. U kunt uw ideeën t.a.v. de nieuwe naam en het logo vóór 15 februari, via de mail sturen naar Wendy Kempener w.kempener@kinderopvangkerkrade.nl. Vergeet u hierbij niet uw persoonlijke gegevens door te geven.