In Memoriam kapelaan Eugène Quanjel
08-05-2017

EugneQuanjelOp dinsdag 2 mei 2017 is in zorgcentrum Oranjehof te Heerlen overleden oud-kapelaan pater Eugène Quanjel SCJ. Op 6 mei zou hij 93 jaar zijn geworden. Eugène Quanjel was kapelaan in Eygelshoven van 1973 tot 1978. Op zaterdag 3 juni 1978 werd hij geïnstalleerd tot pastoor van Haanrade. In de tijd van kapelaan Quanjel was de populaire pastoor Terlingen – pater Jeroen- pastoor van Eygelshoven.

Als kapelaan was hij in Eygelshoven de opvolger van W.Plum. Na kapelaan Quanjel zou Eygelshoven nog tweemaal een kapelaan krijgen: Franco Longo (1981-1983) en Jan Liesen (1984-1985), thans bisschop van Breda.

Pas op latere leeftijd heeft kapelaan Quanjel gekozen voor het religieuze leven. Nadat hij aan de Technische Universiteit van Delft zijn ingenieursstudie Bouwkunde had afgerond, ging hij naar het noviciaat van de pater van het H.Hart (SCJ) in Asten. De studie voor het priesterschap was zwaar voor hem: een andere denkwijze dan aan de Delftse TU. Na zijn priesterwijding werkte hij daar twee jaar als assistent-moderator. Maar, zijn hart ging uit naar het parochiepastoraat. Zo volgde zijn benoeming in Eygelshoven.

Pastoor Terlingen schreef bij het afscheid van de kapelaan in de Anselbode: “Het was in de kerstnachtmis van het jaar 1973, toen kapelaan Quanjel voor het eerst in onze parochie dienst deed.

Kapelaan Quanjel was adviseur van de misdienaars en acolieten, van het missiecomité, van Scouting Eygelshoven, van R.K.E.V.V. Laura en van het Fluit-en Tamboercorps Eendracht. Veel tijd besteedde hij aan het bezoeken van onze zieken en bejaarden en aan de voorbereiding van de kerkdiensten en de godsdienstlessen in onze scholen.”

Op de dag van zijn verjaardag (6 mei) is in de parochiekerk van de H.Pancratius te Heerlen pater Quanjel uitgeleide gedaan. Dat hij mag rusten in Gods vrede.

“God, doe wonderen aan hen, die hun heil zoeken bij U.”